Cienījamā, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas saime!

Tieši pirms pieciem gadiem, 2015.gada 19.jūnijā, Rēzeknes Augstskolas (tagad – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) Senāts pieņēma vēsturisku lēmumu – dibināt skolu.

Piecos gados ir noiets ceļš no idejas un sapņa līdz to piepildījumam – mūsdienīgai izglītības iestādei. Taču mēs esam tikai pašā ceļa sākumā. Ceļā uz ekselenci, kā, dibinot skolu, vēlēja profesore Silineviča, ir un būs daudz dažādu izaicinājumu.

Katru gadu arvien jauni skolēni no dažādām pilsētām un novadiem mēro ceļu uz vienu no Rēzeknes pakalniem, lai mācītos Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā. Tā ir uzticēšanās no skolēniem un vecākiem un liela atbildība no skolotājiem.

Sveiciens pirmajiem divdesmit sešiem mūsu skolas skolēniem, kuri ticēja sapnim, to piepildīja un ielika savas dzīves pamatus, nebaidoties būt paši, un devās augstāku kalnu meklējumos.

Sveiciens un lielais paldies par nesavtīgu darbu skolotājiem, kuri kopā ar skolēniem izsapņoja jaunu skolu un diendienā ne tikai māca, bet mācās paši un aug līdzi laikam.

Paldies skolēnu ģimenēm par lielo ieinteresētību skolas izaugsmē un pastāvīgu pleca sajūtu, kas, sasniedzot viena kalna virsotni, ļauj ieraudzīt citu un doties tālāk!

Paldies ikvienam, kas tic, atbalsta, stiprina un palīdz augt Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolai!

Sveiciens skolēniem un absolventiem, esošajiem un bijušajiem skolotājiem un skolnieku vecākiem ATV piektajā dzimšanas dienā! Lai mums izdodas mācīties un augt!

Aivars Vilkaste,
Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas direkto
rs