Attālinātās mācīšanās laikā skolā, ievērojot piesardzības pasākumus, nepieciešamības gadījumā strādā skolas darbinieki.

Skolas darba laiks, katru darba dienu plkst. 9.00 – 14.00.

Ja akūtas nepieciešamības gadījumā jāapmeklē skolas telpas, lūdzam, sazinieties ar klases audzinātāju vai skolas direktoru.

Copy link