2020. gada 30. janvārī Strasbūrā, Eiropas Parlamentā, notika jauniešu pasākums- Euroscola. Jauniešu pasākuma mērķis bija apspriest Eiropas Parlamenta prioritātes 2020. gadā un citas aktuālas tēmas. Pasākumā šoreiz piedalījās jaunieši no 21 Eiropas valsts. Latvijas valsti pārstāvēja 24 skolēni no Austrumlatvijas Tehnoloģijas vidusskolas un Rīgas Juglas vidusskolas.

Dalībnieki bija sadalīti pa grupām atkarībā no izvēlētas tēmas: vide un atjaunojamie energoresursi (Environment and renewable energy), drošība un cilvēktiesības (security and human rights), jaunieši un atkarība (young people and addiction), Eiropas nākotne (the future of Europe), migrācija un integrācija (migration and integration), jauniešu bezdarbs (youth empoylment). Katru skolu  pārstāvēja viens žurnālists, no mūsu skolas tā bija Irina Adeļeviča, kā arī valsti un savu skolu prezentēja Viktorija Maksimova.

-Īsi pastāstiet par savu tēmu, par kuru spriedāt darba grupā! Kādas bija galvenās idejas?

-Mana tēma bija –vide un atjaunojamie enerģijas resursi. Galvenās idejas: iepakojuma samazināšana, elektromašīnu popularizēšana, apmācīšana skolās par vidi. (Laima)

– Mana tēma bija atkarības jauniešu vidū un kā ar tām cīnīties. Tā kā laika diskusijām nemaz nebija tik daudz, mēs centāmies atrast loģiskus, varbūt pat “fiziskus” risinājumus, t.i., likumos, izglītībā. Galvenā doma bija izglītot jauniešus jau no bērna kājas, lai viņi vienkārši zinātu, ka alkohols, cigaretes u.tml. nav nekas labs un nav izeja kritiskās situācijās. Vēl runājām par marihuānas legalizāciju, jo tādējādi tā varētu būt brīvi pieejama, taču atbilstu visiem ES standartiem, būtu tīra utt.(Viktorija)

– Migrācija un integrācija ir aktuāla tēma, par kuru mēs spriedām grupās un piedāvājām dažādus risinājuma veidus.

 -Ko Jums nozīmē Eiropa? Kādas Jums ir asociācijas par Eiropas Savienību?

– Eiropa, patiesību sakot, ir pamats manai ceļošanas pieredzei, zināšanu pieredzei, esmu apceļojusi 10 valstis, pateicoties projektiem, konkursiem, kurus organizē vai sponsorē ES. Eiropa man asociējas ar drošību un iespējām. (Viktorija)

– Man Eiropa nozīmē valstu apvienību, kas nodrošina lielāku drošību, atbalstu un aizsardzību no citām valstīm. Man Eiropas Savienība asociējas ar tautu, ar brīvu viedokli. (Laima)

– Man Eiropa ir mājas, tā ir iespēja izteikties un iegūt jaunus draugus caur Erasmus+ programmu.(Jānis)

-Ceļojuma brīvība, tiesības balsot un iegūt izglītību.(Liene)

-Vai Jūs sekojiet jaunumiem, politikai? Aktīvi piedalāties politiskos pasākumos?

Jā, es sekoju līdzi politiskajiem notikumiem, bieži vien es tos lasu interneta vietnēs vai arī skatoties ziņas. Es piedalos politiskajos pasākumos, kā viens no piemēriem ir nesen notikušais pasākums Eiropas Parlamentā, Strasbūrā (Laima).

-Jā, bet nepiedalos politiskos pasākumos.(Liene)

– Vairāk sekoju Latvijas politikai, jo pašlaik dzīvoju šeit un domāju, ka ir svarīgi būt zinošam par savas valsts likumdošanu, politisko un ekonomisko stāvokli, jo tas palīdz izprast notiekošo un ļauj ne tikai sūdzēties par to, kas notiek, bet arī darīt kaut ko lietas labā, jau izprotot radušos situāciju. Nevaru teikt, ka aktīvi piedalos politiskos pasākumos, bet, ja ir iespēja, noteikti cenšos tos apmeklēt.(Viktorija)

– Jā, man patīk lasīt jaunumus par politiskajiem notikumiem gan Latvijā, gan pasaulē un tos kritiski izvērtēt (Jānis).

-Labākās atmiņas, pieredze no Eiropas Parlamentā, Euroscolas pasākumā, pavadītas dienas!

-Iespēja lemt, balsot par savu viedokli, to pārstāvēt, iepazīšanās ar jauniem cilvēkiem no citām valstīm.(Laima)

-Laikam runāt 400-500 cilvēku priekšā un reprezentēt savu skolu, jo 2018. gadā, kad biju pirmo reizi Eiropas Parlamentā Strasbūrā, nevarēju izteikt pat vienu vārdu, jo biju pārāk kautrīga, bet tagad man tika dots tas gods-runāt par sevi un savu skolu,valsti un tikt uzklausītai.(Viktorija)

-Iepazinos ar daudziem atvērtiem jauniešiem, it īpaši no Lietuvas. Bija ļoti interesanti atrasties plenārsēžu zālē.(Jānis)

-Iespēja iejusties EP deputātu lomā un novērtēt, cik tiem ir smags darbs.(Liene)

Žurnāliste: Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas
12.b klases skolniece Irina Adeļeviča