No 14. līdz 18. jūnijam ATV skolēni un skolotāji piedalījās Erasmus+ projekta “STEP–STEM to environmental problems” Bulgārijas partnera “Institute Perspectives” organizētajos pasākumos. Aktivitātes norisinājās gan virtuāli, gan arī klātienē Bulgārijas pilsētā Svištov. Skolēni un skolotāji no Latvijas, Bulgārijas, Rumānijas un Turcijas tikās ar dažādu valstu un profesiju pārstāvjiem, lai, izmantojot STEM prasmes un zināšanas, pētītu, analizētu, iepazītu un risinātu jautājumus, kas saistīti ar vides problēmām.

Sīkāku informāciju par projekta norisi skatīt lapā “STEP – STEM to environmental problems” (IV posms)