Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā viesojās valodu skolotāji no Balvu novada, lai iepazītos ar mūsu skolas darbu, sasniegumiem un nākotnes iecerēm. Tā kā skolu apmeklēja svešvalodu skolotāji, tad īpaša uzmanība tika veltīta mūsu skolas pasākumiem, kas saistīti ar valodu jomu.

Skolotāji tika iepazīstināti ar tādiem pasākumiem kā „Vācu valodas diena”, „Rēzeknes un Viļānu apvienības ikgadējā Angļu valodas olimpiāde 8. un 9. klašu skolēniem”, kā arī ar skolas jauniešu iniciatīvu projektiem,  Eiropas parlamenta vēstnieku skolas programmu, eTwinning projektiem, īpaši izceļot pagājušā gada balvas ieguvēju „Change the game yourself!”, CLILig projektu, kas tiek realizēts sadarbībā ar Gētes institūtu, kā arī ar Erasmus+ projektiem, sniedzot sīkāku informāciju par Erasmus+ projektu „Scaling Up Applied Creativity Labs for Europe”. Šis projekts vēl ir tā izstrādes posmā, taču nākotnē tas pavērs Latvijas un Eiropas skolu skolotājiem plašas iespējas sadarboties, apgūt Radošo Laboratoriju metodiku projekta ietvaros izveidotajā mācību platformā un izmanot projekta izstrādātos materiālus savā darbā.

Vēlamies pateikties Balvu novada skolotājiem par izrādīto interesi un ceram, ka vizītes laikā tika gūta noderīga informācija, iedvesma jauniem izaicinājumiem un impulss jaunām sadarbības iespējām!

Informāciju sagatavoja angļu valodas skolotāja un Erasmus+ projektu koordinatore
Vineta Pavlova