Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) skolēniem ir pieeja Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas bibliotēkai Atbrīvošanas alejā 115, k-4. Bibliotēkas lietotāju rīcībā ir abonements, lasītava un individuālās lasītavas.

RTA bibliotēkā tiek nodrošināta mācību, studiju un pētnieciskajam darbam nepieciešamās literatūras un informācijas par to saņemšana, tematisko uzziņu un konsultāciju pieejamība, datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana, bezmaksas piekļuve abonētajām un izmēģinājuma bibliogrāfiskajām un pilntekstu datu bāzēm, kā arī ir pieejami SBA (Starpbibliotēku abonements) pakalpojumi.

Uzzināt vairāk iespējams šeit: bibliotēka.