Šī gada 14.februarī projektu nedēļas izskaņā Astrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā viesojās pieci jaunieši – brīvprātīgie: Nadežda no Baltkrievijas, Hosē un Lurdesa no Spānijas, Jevgenija no Krievijas un Obrija no Francijas. Visi šie jaunieši veic brīvprātīgo darbu Rēzeknē projekta “EVS – one goal for all” ietvaros.

Tikšanās sākumā jaunieši pastāstīja nedaudz par sevi un dalījās pieredzē, kas saistīta ar brīvprātīgo darbu, rosinot arī ATV skolēnus iesaistīties šinī procesā, jo, kā viņi visi apgalvoja, tas sniedz iespēju ceļot, satikties ar dažādiem cilvēkiem, iepazīt citu tautu kultūru, attīstīt dažādas prasmes un iemaņas un līdzdarboties un palīdzēt līdzcilvēkiem. Jevgenija no Krievijas apgalvoja, ka brīvprātīgais darbs sniedz milzīgu pieredzi un pozitīvas emocijas.

Tikšanās turpinājumā jaunieši bija sagatavojuši dažādas interaktīvas aktivitātes, kurās tika iesaistīts ikviens skolēns. Šo aktivitāšu galvenais mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar valstīm, kuras šie entuziasma pilnie jaunieši pārstāv. Skolēni darbojās grupās, lai noskaidrotu lietas, ar kurām viņiem katra no valstīm saistās, kā arī lai spriestu par stereotipiem, kas  attiecināmi uz šo valstu iedzīvotājiem un viņu paradumiem.

Pēc grupu darba aktivitātēm brīvprātīgie jaunieši aicināja ikvienu skolēnu uzdot viņiem kādu jautājumu un arī pastāstīt par sevi. Priecē, ka visi skolēni iesaistījās šinī sarunā un vēlējās jautāt kādu viņiem interesējošu jautājumu. Pēc skolēnu lūguma Nadežda no Baltkrievijas demonstrēja savas klavierspēles prasmes, ieskandinot ATV zālē pasaulē pazīstamas melodijas.

Tikšanās izskaņā ATV skolotāji pateicās jauniešiem par viņu interesi apmeklēt mūsu skolu, par vēlmi darboties kopā ar skolēniem, par aizraujošajām un izglītojošajām aktivitātēm un novēlēja veiksmi, jaunus izaicinājumus un pozitīvu pieredzi arī turpmāk brīvprātīgajā darbā.

Vineta Pavlova
ATV 11.klases audzinātāja