Projekts “Cilvēki, roboti un vide – vienas monētas trīs puses” (“People, robots and environment – 3 sides of the same coin”) tiks uzsākts 2019.gada septembrī, sadarbojoties skolām no Latvijas un Portugāles.

Projekta ietvaros skolēni vairākās mācību telpās uzstādīs trokšņu un mitruma sensorus un apkopos datus divu mēnešu garumā. Tiks izveidota mājaslapa ar projekta datiem, rezultātiem un secinājumiem.

Skolēniem būs nepieciešams apgūt darbu ar sensoriem, datu izgūšanu un apkopošanu, mājaslapu izveidi, kā arī datu analīzi un vizuālu atainošanu. Kopumā projekts ilgs četrus mēnešus un beigsies 2019.gada decembrī. Projekta rezultātus varēs izmantot ne tikai datu analīzei un salīdzināšanai valstu starpā, bet arī mācību vides analīzei skolās, salīdzinot iegūtos datus ar pašu skolēnu attieksmi pret konkrētu mācību procesu un šī procesa rezultātiem.