Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) 12.b klases audzēkne DAGNIJA APĪNE ir aktīva jauniete, kura izmanto dzīves sniegtās iespējas. Visus trīs mācību gadus viņa ir iesaistījusies skolas sabiedriskajā dzīvē, bet no 2020. gada vasaras darbojas arī Rēzeknes pilsētas Jauniešu domē.

“Vidējo izglītību nolēmu iegūt ATV – jauna skola, jauni draugi, jaunas iespējas. Mācoties ATV, jūtos kā studente, jo skolas ikdiena ir citādāka gan mācību, gan iespēju ziņā,” stāsta jauniete. “Man vienmēr ir paticis organizēt un vadīt pasākumus, līdz ar to šo triju mācību gadu laikā man ir bijusi lieliska iespēja gūt pieredzi šajā jomā. Visspilgtāk atmiņā ir palicis šī mācību gada 1. septembris. Man uzticēja vadīt svinīgo pasākumu, kura laikā izjutu dažādas emocijas. Es izbaudīju savu pēdējo 1. septembri šajā skolā – uz skatuves ar mikrofonu rokās. Mēs beidzot atsākām mācības klātienē, man bija liels prieks redzēt visus skolotājus un skolasbiedrus sev blakus. Likās, ka dzīve sāk ritēt ierastajā pasākumu režīmā!”

Dagnija atzīst, ka viņas sirdij tuvi ir divi mācību priekšmeti – ķīmija un kulturoloģija: “Tās ir divas pavisam dažādas jomas, bet katra no tām spēj ieinteresēt ar kaut ko savu. Ķīmija paskaidro pasauli, to, kas notiek mums visapkārt, tā rada manī lielu interesi un vēlmi mācīties, kāpēc ir tieši tā nevis citādi. Manuprāt, ķīmija esmu es pati – tepat vienota savās domās, reakcijās, veidos un pēkšņi izgaistu mazos puteklīšos – un esmu visapkārt: mākoņos, ziedos, saulē, gaisā un vējā. Savukārt kulturoloģija ir mācību priekšmets, kas liek aizdomāties par dažādām lietām, izteikt savas domas, analizēt un izprast darbības, kas ir saistītas ap un par cilvēku. Uzskatu, ka tas paplašina manu redzesloku un liek pārdomāt apkārt notiekošo.”

Dagnija ir viena no Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes priekšsēdētājas vietniecēm un kolektīva jauniešus raksturo kā superdraudzīgus, aktīvus, radošus, mērķtiecīgus, sportiskus un izpalīdzīgus. “Rēzekne man ir izaugsmes un iespēju pilsēta. Vieta, kur dzīvoju, mācos, draudzējos un attīstos. Esmu pārliecināta, ka ikvienam jaunietim Rēzekne ir durvis uz plašo iespēju pasauli, it īpaši sporta un kultūras jomās,” saka Dagnija. Nākotnē viņa sevi redz veselības aprūpes sektorā, konkrēti – zobārstniecībā: “Es ticu, ka mans sapnis piepildīsies! Zinu, ka smaids glābj pasauli, tāpēc likšu smaidīt ikkatram kopā ar mani – viegli, droši un pārliecinoši!”

Citiem jauniešiem Dagnija iesaka novērtēt savus spēkus un iespējas, kas ir dotas, rakstīt projektus un realizēt tos, piedalīties konkursos, iesaistīties brīvprātīgajā darbā, kura laikā var iepazīties ar jauniem, aktīviem cilvēkiem, kā arī gūt neaizmirstamas atmiņas un pieredzi. Pats galvenais, ko novēl jauniete, ir nebaidīties uzdrošināties – pārkāpt pāri bailēm, kautrībai un kļūt drosmīgiem, sperot soli uz priekšu.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.
Foto no D. Apīnes personīgā arhīva