Jau sākot ar aprīļa beigām ATV notika daudz dažādu pasākumu, kas veltīti gan valstiski nozīmīgu svētku svinēšanai, gan līdzdalībai, solidaritātei un demokrātijas jautājumiem.

Tā 26. aprīlī ATV skolēni piedalījās ZINĀTNE.ZOOMED.IN sarunās ar Andri Šuvajevu par tematu “Naudas loma Ukrainas karā”, kuras rezultātā jaunieši nonāca pie interesantiem secinājumiem, kādas ir šī kara sekas ekonomikā, sabiedrībā un politikā.

Savukārt 2. maijā notika tikšanās ar Nilu Studentu (ASV vēstniecības pārstāvis) un Juri Bļodnieku! Notika interesanta saruna ar jauniešiem par Latvijas neatkarības atgūšanu 90. gados, kā tas notika trimdā, ASV. Pirms diskusijas jaunieši noskatījās dokumentālo filmu “Valiant! Brauciens uz brīvu Latviju”.

9. maijā 10. un 11.klašu skolēni Zoomā pieslēdzās Latvijas Okupācijas muzeja organizētajai tiešsaistes nodarbībai “Gara spēka Atmoda”. Nodarbībā jaunieši iepazinās ar plašu video materiālu klāstu,  uzzināja par situāciju pirms Atmodas, par svarīgākajiem notikumiem un organizācijām, taču vislielākā uzmanība tika veltīta tam, kā atklājās vienotības gars, iestājoties pret vides sagandēšanu, dodoties pie miliču un vadu ieskautā Brīvības pieminekļa, lai pieminēt īpašu notikumu gadadienas, kā arī unikālajam Baltijas ceļam, akcentējot vienu no demokrātijas pamatiezīmēm – vārda un  ticības brīvību.

Pēcpusdienā skolas komanda atbalstīja Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas jauniešus, piedaloties jauniešu iniciatīvu projektā “Demokrātijas taka”.

10. maijā ATV 10. klases jaunieties realizēja jauniešu iniciatīvu projektu “Eiropa ienāk skolā”, veltītu Eiropas dienai un Eiropas Jaunatnes gadam, piedaloties Latvijas Universitātes profesorei EPVS programmas ekspertei Žanetai Ozoliņai. Projektā iesaistījās un aktīvi darbojās EPVS programmas skolu komandas ( ATV, Rēzeknes 6.vidusskola un Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija), izspēlējot spēli “DemokrātiJĀ”.

Materiālu apkopoja Maruta Krustāne,
ATV izglītības metoķe audzināšanas jomā.

Foto: M.Proveja, M.Krustāne