26.09.2023. tika organizēts pirmais “Demokrātiņu” pasākums, kas tika īstenots Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) aktu zālē.

Eiropas klubiņa dalībnieki izveidoja prezentācijas saistībā ar Eiropu un demokrātiju jauniešiem saistošā veidā un prezentēja savus darbus ATV skolēniem.

Eiropas klubiņa dalībnieki iepazīstināja jauniešus ar šādām tēmām:

• Kas ir mesesamkopa.eu;

• Green Deal;

• Jauniešu aktivitāte EP vēlēšanās;

• Studiju un darba iespējas EU;

• Eiropas brīvprātīgais darbs;

• Eiropas Savienības vērtības un simboli;

• Eiropas jaunatnes;

• Eiropas Solidaritātes korpuss.

Veidojot prezentācijas, Eiropas klubiņa dalībnieki sīkāk un detalizētāk izpētīja informāciju par izvēlēto tēmu un prasmīgi izklāstīja jauniegūtās zināšanas klausītājiem, pilnveidojot savas prezentācijas prasmes. Šajā pasākumā veiksmīgi tika realizēta metode “jaunietis jaunietim”, jo skolēni vērīgi ieklausījās savos skolas biedros un arī pēc prezentācijām aktīvi uzdeva papildus jautājumus.

Lai pārbaudītu jauniešu jauniegūtās zināšanas, tika izstrādāta un izspēlēta Kahoot! spēle un, lai motivētu jauniešus aktīvi iesaistīties, ātrāko un pareizāko atbilžu sniedzējus sagaidīja balvas.

izsakām pateicību “Mežvidu lauksaimniecības tehnoloģiju parkam” un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai par atbalstu balvu nodrošināšanā.

Finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu agentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu