Septembrī un oktobrī ATV notikuši vairāki pasākumi, kuros tika pievērsta uzmanība gan dzejai, gan valodu bagātībai. To norisēs iesaistījās visu klašu skolēni, katrs no tām gūdams jaunas zināšanas un pieredzi.

     Tradicionālajā Dzejas dienu pasākumā “Dzeja elpo rudenī” 11.a un 11. b klases skolēni runāja mūsdienu autoru darbus, atklājot dzejas valodas izteiksmes bagātību un oriģinalitāti. Visiem bija iespēja sagatavot un  norunāt dzejoli klausītājiem-klasesesbiedriem. Tā kā daudzi dzejoļi top par dziesmu tekstiem, tad varējām klausīties un salīdzināt tekstu, kurš , nupat runāts, tika atskaņots kā  dziesma. Skanēja dzeja , skanēja mūzika.

    Eiropas Valodu dienā 10. un 12. klases skolēni piedalījās konkursā, parādot savas zināšanas par Eiropas valodām. Komandas sacentās, veicot dažādus uzdevumus par ES valodu lietojumu, centās noteikt valodu, kurā skanēja populāras dziesmas, tulkoja tekstu, izmantojot savas svešvalodu zināšanas, un iemācījās frāzes kādā no Eiropas valodām. Šo uzdevumu veikšanai bija nepieciešamas zināšanas, erudīcija, prasme sadarboties, noderēja  pat laba intuīcija. Pasākuma aktivitātes sagatavoja skolas valodu metodiskās komisijas locekles- valodu jomas skolotājas: V.Pavlova, I.Batare, I.Kuhaļska, A.Kaniņa.

    Jauna aktivitāte tika īstenota, sadarbojoties ar biedrības “Volūda” aktīvisti A.Anusāni un Latvijas Radio Latgales studijas darbinieci D.Laizāni. Gatavojoties Valsts valodas dienai, pirmo reizi ATV skolēni rakstīja diktātu latgaliešu valodā, iesaistoties tradicionālajā Pasaules diktāta rakstīšanā. Lai jaunieši varētu tikt galā ar šādu nopietnu uzdevumu, A. Anusāne īsā mācību kursā pastāstīja par svarīgākajām pareizrakstības normām, kuras jāievēro, rakstot latgaliešu rakstu valodā. 10.a un 10.b klases skolēni rakstīja literātes Lauras Melnes radīto tekstu. 

ATV skolotāja Irēna Batare