2019.gada 1.septembrī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola kā partneris uzsāks realizēt Erasmus+ projektu “Eco-friendly robotics for a future perfect world”, kuru koordinēs skola no Portugāles. Projektā piedalās skolas no 6 valstīm – Portugāles, Turcijas, Igaunijas, Polijas, Grieķijas un Latvijas. Projekta pirmā mobilitāte norisināsies Portugālē jau šī gada novembrī. Šī projekta galvenā ideja ir skolēnu iesaiste vides jautājumu risināšanā, izmantojot modernās tehnoloģijas.

Projekta uzdevumi ir:

  1. izmantojot robotiku, pievērst uzmanību globālajām vides problēmām, klimata izmaiņām un atjaunojamajiem resursiem;
  2. informēt skolēnus par atjaunojamajiem resursiem, izmantojot stratēģiju “Eiropa 2020”;
  3. ģenerēt radošas idejas, lai izveidotu jaunus robotus, kas varētu būt noderīgi gaisā, ūdenī, mājās, skolās, uz ceļiem un apkārtējā vidē.
  4. Rast veidus, kā risināt vides problēmas katrā no partnervalstīm, izmantojot robotus un integrējot robotiku skolu mācību programmās.

Jāatzīmē, ka visiem projekta partneriem ir pieredze robotikas un vides projektos. Izmantojot robotiku (EV3, VEX, Mbot, u.c), projekta dalībnieki izstrādās radošus risinājumus partnervalstu vides problēmām. Katrā projekta valstī dalībnieki darbosies dažādās ar vidi un robotiku saistītās jomās. Portugāle strādās pie ZILĀ OKEĀNA izaicinājumiem, Turcijā dalībnieki izstrādās ZAĻĀS MĀJAS priekšlikumus, Igaunijā tiks ģenerētas idejas par ZAĻAJIEM CEĻIEM, Polijā tiks sagatavoti priekšlikumi, kā panākt ZILĀKAS DEBESIS, Grieķijā projekta dalībnieki izstrādās ZAĻĀKAS DABAS priekšlikumus, bet Latvijā projekta dalībnieki darbosies pie ZAĻĀS SKOLAS ideju izstrādes. Projekta aktivitātes ilgs līdz 2020. gada maijam.