Š.g. 9. novemrī ATV “Eiropas klubiņa”dalībniekiem bija iespēja tiešsaistes lekcijā “Eiropas Parlaments: vakar, šodien, rīt”, lai gatavotos gaidāmajām vēlēšanām 2024. gada 8. Jūnijā.

Par Eiropas Parlamenta darbību, kā arī par praktisakajiem ieguvumiem, ko Latvijas jauniešiem sniedz dalība Eiropas Savienībā stāstīja EP biroja Latvijā vadītāja Marta Rībele. Savukārt EP Vēstnieku skolu programmas eksperte Žaneta Ozoliņa sniedza vēsturisko ieskatu par Eiropas Savienības attīstību, kā arī izcēla svarīgākos EP lēmumus.

 AtV jaunieši atzinīgi vērtē iegūto!

Niks Kristiāns Karpovs: “Lekcijas laikā mums pastāstīja par Eiropas Parlamenta darbību, par lēmumu pieņemšanu, par tās vēsturi un paplašināšanos un par Latvijas EP esošo un plānoto deputātu skaitu (tagad 8 un turpmāk plānoto 9). Pats aktīvi klausījos visu lekciju un uzdevu sev svarīgu jautājumu, kā man kā jaunajam balsotājam saprast, par kuru balsot ne tikai paša labumam, bet arī citu labā. Vai ir kādas vietnes, kur var apskatīt kandidātu plānus/solījumus? Uz manu jautājumu atbildēja un izsūtīja linku uz speciālu vietni (to izsūtīs visiem pa e-pastu). Pasākuma digitālais apmeklējums man ieviesa lielāku drosmi iet uz 8.jūnija EP vēlēšanām”.

Antra Teirumnieka: “Kopumā bija patīkami paklausīties Žanetas Ozoliņas stāstīto. Visvairāk mani ieinteresēja, ka stāstīja tieši par Latvijas ieguldījumu ES un nedaudz pieskārās tam, kā Latvija ir mainījusies, piemēram, lai iestāties ES, bija jāsakārto visu lauksaimniecību, ražošanu… Kopumā man patika citāts, kuru pateica beigās, ka “politiskā līdzdalība ir rūpēšanās par demokrātiju”. Un tā tas ir!!!!” 🙂

Diāna Dimzule:  “Es uzzināju, ka Latvijas jauniešiem ir vispozitīvākā attieksme par dalību ES (49%), šobrīd Eiropas Parlamentā ir 8 deputāti, bet nākošgad pievienosies vēl 1. Tāpat ieguvu zināšanas, kādas ir kandidātvalstis pievienošanās procesam ES.

Šobrīd Eiropas Parlamentā ir 41% sievietes deputātes. Tas izsauca atmiņas par nevienlīdzības diskusijām Strasbūrā, kad tur biju oktobrī…”.

Santa Īriste: “Mani ļoti ieinteresēja Žanetas Ozoliņas stāstījums par Eiropas Parlamenta vēsturi. Es uzzināju, ka līdz 1962. gadam Eiropas Parlamenta nosaukums bija Eiropas Parlamentārā Asambleja. Uzzināju, ka pirmās EP vēlēšanas notika 1979 .gadā, kur kopumā tika ievēlēti 410 deputāti, kuru starpā 16% bija sievietes. Noskaidroju kādas valstis kandidē, lai iestātos Eiropas Savienībā, piemēram, Serbija, Moldova utt. Tika aktualizēts jautājums par vēlēšanām, cik tās ir svarīgas un nozīmīgas katra pilsoņa dzīvē”.

Maruta Krustāne,

ATV “Eiropas klubiņa”vadītāja

Foto no: https://www.facebook.com/photo?fbid=743089191196759&set=pcb.6580445472068327