Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas arī šajā mācību gadā kopā ar valsts un ES amatpersonām, kā arī jomas ekspertiem turpina izzināt parlamentārās demokrātijas tēmu.

Š.g. 12. novembrī tiešsaistes reģionālajā seminārā Latgales skolu dalībnieki, tajā skaitā ATV “Eiropas klubiņa” 21 dalībnieks, tikās ar Eiropas Parlamenta otrās lielākās politiskās grupas – Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses – deputātu Andri Ameriku. Par pilsoniskās līdzdalības nepieciešamību un šajā mācību gadā veicamo stāstīja eksperte Žaneta Ozoliņa.

Par semināra noderīgumu vēsta skolēnu atsauksmes!

Alberts Mārtiņš Grins: “Šo pasākumu iesākām ar diskusiju ar Amerika kungu. Amerika kungs atbildēja uz mūsu uzdotajiem jautājumiem par oglekļa emisijas samazināšanu Eiropā un pasaulē. Tāpat tika runāts arī par vakcīnu un ar vakcināciju saistītajiem jautājumiem, kā vakcīna veic pozitīvu ietekmi uz situāciju Latvijā. Vēlāk arī strādājam grupās, kur efektīvi apspriedām tādus jautājumus kā valodas trūkums, diskriminācija sakarā ar seksuālo orientāciju. Kopīgi izveidojām risinājumu šīm problēmām. Ļoti patīkami un produktīvi pavadīts laiks, kur dabūju uzzināt citu vienaudžu uzskatus par šīm problēmām”.

Marianna Linuža: “Seminārā bija ļoti interesanti piedalīties. No sākuma mēs klausījāmies EP deputātu Andri Ameriku, viņa redzējumu par Latvijas nākotni un par Eiropas Parlamentu. Daudz jaunas informācijas ieguvu par pilsonības līdzdalību no ekspertes Žanetas Ozoliņas stāstītā. Mūs bija sadalījuši pa grupām, es biju tikusi grupā pie Artūra Dangas. Tur mūs gaidīja neliela simulācijas spēle, kur mēs diskutējām par problēmām, ar kurām mēs sastopamies ikdienā, meklējām šo problēmu iemeslus un risinājumus”.

Viktorija Urbanoviča: “Andris Ameriks informēja par aktuālo informāciju ES un iepazīstināja ar sava darba pienākumiem . Bija interesanti to uzzināt tieši no pirmavota, ne tikai ziņu protālos. Žaneta Ozoliņa iepazīstināja ar gada plānu un mērķiem EPVS darbībā par līdzdalību un pilsonību. Dalībniekus sadalīja grupās un bija jāpauž viedoklis par sabiedrības problēmām un to risinājumiem. Manuprāt, šī bija pati interesantākā daļa seminātā, jo katrs varēja izpausties, diskutēt, noformulēt kopā ar citiem komandas biedriem savu viedokli un apspriest risinājumus ar grupas vadītāju. Ļoti pateicīga, ka skola dod iespēju piedalīties ES Vēstnieku skolā. Projekta ietvarā gūtā informācija paplašina jauniešu redzesloku par mūsdienu problēmām un to risinājumiem”.

Margita Proveja: “Šodien es apmeklēju semināru, kurā uzzināju daudz ko jaunu, piemēram, kādas ir šobrīd akcentētās problēmas un kā tās risināt, piemēram, rasu diskrimināciju, sabiedrības sadalīšanos, valodas prasmju trūkumu, seksuālās orientācijas diskrimināciju, kā arī to, kā mūsdienās cilvēki var uztvert izteikto viedokli sociālajos medijos par patiesību. Manuprāt, šis seminārs bija man noderīgs un es labprāt iesaistīšos citos”.

Dace Vilcāne:” Mani guvumi no semināra: 1)uzznāju vairākas problēmas, ar kurām var sastapties ikdienā un to iemesliem (piem., tas pats krievu/latviešu iedalījums); 2) pārliecinājos, ka tik tiešām pat mēs, nerunājot jau par cilvēkiem ar pieredzi, varam iesaistīties to problēmu risināšanā un būtiski mainīt spēles gaitu;  3) no intervijas uzzināju, ka līdz 2030.gadam vajadzētu nomainīt ģimenes auto pret elektronisko, kā vienu no iemesliem var minēt EP vienu no svarīgākajām tēmām – ekoloģiju”.

Dita Kataja-Paegle: ”Ieguvu labu ieskatu par to, kas notiek Eiropas Parlamentā (frakciju darbība, dīzeļdegvielas plāni utt.). Uzzināju to, ko varēšu sagaidīt šogad no EPVS programmas. Iemācījos, kā rast risinājumus sev aktuālajām problēmām par pilsonisko līdzdalību”.

Elizabete Sprukte:”Semināra sākumā izrunājām un apspriedām problēmas saistībā ar politisko un ekonomisko stāvokli valstī. Tika izskatīts, kas sagaida mūs turpmāk, iespējamās pārmaiņas un sekas. Vislielākais guvums bija simulācijas spēle, kad tika dota iespēja izteikt savas domas par notiekošo apkārt mums, problēmām valstī un sabiedrībā. Nācās apdomāt un analizēt risinājumus, kas sekmēja reālistisku skatu uz šo situāciju mērogu”.

Zane Šicāne: “Šodienas seminārs mani patīkami pārsteidza, jo es nedomāju, ka tas mani tā ieinteresēs. Šis man bija pirmais šāda veida pasākums, kurā es piedalījos. Tas mani ir motivējis vairāk aizdomāties par apkārt notiekošo, ir paplašinājis manu redzesloku un vārdu krājumu, es uzzināju daudz jaunas informācijas, kā arī saņēmu atbildes uz man aktuāliem jautājumiem, tas man ir devis neatņemamu pieredzi. Es noteikti centīšos un vēlos iesaistīties šāda veida notikumos arī nākotnē. Paldies par doto iespēju!”

Valērija Orlova: “ Man visvairāk patika saruna ar Andri Ameriku, jo tika sniegtas atbildes uz dažādiem jautājumiem. Bija ļoti noderīgi uzzināt deputāta viedokli par to, kāda ir paredzamā ekonomiskā situācija Latvijā pēc Covid krīzes un kāda tā ir tagad, kā arī uzzināt, ko dom ES deputāts, atbildot uz jautājumu, kā visas G20 valstis līdz 2050.’gadam kļūs klimatneitrālas un kā tas vispār izpaudīsies Latvijā. Deputāts minēja vienu no saviem pieņēmumiem, ka līdz 2030.gadam  90% autobusu Latvijā būs elektriskie, kas palīdzēs kaut mazliet samazināt CO2 izmešu daudzumu atmosfērā. Sarunas beigās ES deputāts izteica savu novēlējumu mums, jauniešiem, kurā tika teikts: “Centieties iegūt pēc iespējas vairāk zināšanu!” Strādājot ar Kristapu Celmiņu, mūsu komanda apskatīja dažādas problēmas, un viena no tām bija cilvēku diskriminācija un attieksme pret savādāko (rase, homofobija, citas minoritātes), kur izvirzījām risinājumus, piemēram, iesaistīt minoritāšu pārstāvjus sarunā ar tiem, kas diskriminē, kā arī ierobežot naida runas, popularizēt iespēju sodīt diskriminētājus. Šis seminārs palīdzēja man vairāk saprast, kādas ir vissaārīgākas problēmas ne tikai Latvijā, bet vispār pasaulē un kādi ir iespējamie risinājumi”.

Darja Grigorjeva: “Šajā seminārā mēs nedaudz atcerējāmies, kas ir parlamentārā demokrātija – visspilgtākā pilsoņu varas izteiksmes forma; kādas vērtības parlamentārajā demokrātijā (brīvība, tiesiskums un vienlīdzība) un uz ko tiek balstīta šīs demokrātijas tradīcija (uz varas dalīšanas principu starp likumdevēju, izpildvaru un tiesu varu). Uzzināja par programmu šajā un nākamajā gadā: šogad mēs runāsim par pilsoniskumu, bet nākamajā par vēlēšanu lomu demokrātijā. Arī mūsu uzdevums ir palīdzēt mūsu pilsoņiem saprast, kas ir pilsoniskā līdzdalība un kā to veidot.”

Keita Emīlija Orlovska: “Šoreiz mēs diskutējām par aktuālām sabiedrības problēmām, piemēram, kā mudināt jauniešus būt sociāli aktīviem, un, protams, mēģinājām rast risinājumus. Mani ļoti aizrāva šī diskusīja un es uzzināju daudz ko jaunu.”

Adrians Zelčs: “Šis bija mans pirmais video seminārs. Tas atstāja labus iespaidus. Uzzināju interesantus faktus, apstākļus un problēmas par Eiropas Savienību, Parlamentu un tā darbību. Pildot grupu uzdevumu, iemācījos saskatīt apkārtnes problēmas, to iemeslus un, manuprāt, spēju izteikt samērā labus argumentus to risināšanai. Agrāk man likās, ka apkārt viss ir samērā labi un organizēti, bet, piedaloties šajā seminārā, sapratu, ka tas nav tā. Turpmāk arī piedalīšos Eiropas klubiņā un semināros, un kopīgiem spēkiem katrs ar savu ieguldījumu risināsim šīs visas problēmas!”

Jekaterina Jurjeva: “Bija interesanti klausīties Andra Amerika viedokli. Pēc tam sadalījāmies grupās un iepazīstinājām ar sevi, tika uzdots jautājums, vai uzskatāt sevi par aktīvu pilsētā. Es atbildēju- jā – un izstāstīju savu stāstu. Tad sākām apspriest aktuālas tēmas un problēmas. Šīs tēmas bija par vakcināciju un to, ka cilvēki tic dzeltenajai presei. Kopumā interesanta pieredze.”

Laima Adijāne: ”Šodienas diskusija sākās ar Andra Amerika skatījumiem uz problēmām, kurām katram no mums būtu nepieciešams vērst savu uzmanību, un viena no tām bija par oglekļa emisijām Eiropā. Bez tā radās diskusijas par mūsu ikdienu skarošajām tēmām, kā vakcīnas, to nozīmība un iespaids uz Eiropas Savienības labbūtības uzlabošanu. Turpinot diskusiju, tika iegūts jauns redzesloks uz svarīgiem jautājumiem caur Žanetas Ozoliņas izveidotajām prezentācijām. Pēc pašuzdoto jautājumu pārrunas un prāta vētras, tika veikts darbs grupās, kur mēs kā jaunieši pārrunājām sev nozīmīgākās problēmas, kurām ir vērts pievērst uzmanību, meklējām to iespējamos risinājumus, piemēram, saistībā ar dzimumu seksuālo diskrimināciju. Paldies, par doto iespēju!”

Nikola Elizabete Mietule: “Es jūtos ļoti apmierināta ar šo diskusiju, jo mēs ne tikai klausījāmies par svarīgām tēmām kā vakcinācija, oglekļa emisijas u.c. , bet arī paši skolēni varēja iesaistīties diskusijās, izteikt savas domas, svarīgas ,mūsuprāt, problēmas un piedāvāt tām inovatīvus risinājumus . Paldies Andrim Amerikam un Žanetai Ozoliņai par savu atvēlēto laiku un, protams, EPVS par šādu kolosālu iespēju! :)”

Atsauksmes apkopoja Viktorija Urbanoviča,
ATV Skolēnu parlamenta Ārlietu ministre,
“Eiropas klubiņa”dalībniece