Š.g. 25. novembrī Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas dalībnieki, to skaitā arī mūsu skolas “Eiropas klubiņa” dalībnieki ( Marianna Linuža, Dita Kataja- Paegle, Keita Emīlija Orlovska, Darja Grigorjeva, Jekaterina Jurjeva, Elizabete Sprukte, Liene Kaša) piedalījās sarunā ar Māru Sīmani no Pārresoru koordinācijas centra.

Saruna bija par Latvijas Nacionālo attīstības plānu  jeb NAP2027. Šajā nodarbībā skolēni uzzināja,  kāpēc vajadzīgs Nacionālais attīstības plāns, kā tas tapis, vietējo kopienu pienesumu. Sabiedrība, tajā skaitā arī skolēni, tiek iesaistīta plāna tapšanā, Māra Sīmane uzklausīja un atbildēja uz skolēnu jautājumiem par plāna īstenošanu. Kopumā tika iegūts ļoti vērtīgs ieskats Latvijas attīstībā un Latvijas Eiropas iniciatīvu īstenošanā, kā arī iespējas pilsoniskajai līdzdalībai.

Dita Kataja-Paegle
ATV “Eiropas klubiņa”dalībniece