Š.g. 17. februārī plkst. 15.00 visi EP Vēstnieku skolu jaunieši tika aicināti uz tiešsaistes diskusiju ar izcilām Latvijas mediju personībām par mediju lomu parlamentārajā demokrātijā, kurā aktīvi iesaistījās arī ATV “Eiropas klubiņa”dalībnieki.

Tika diskutēts par to, kāda ir mediju loma demokrātiskajā sabiedrībā. Jaunieši uzzināja, kāpēc medijus sauc par ceturto varu un ko ar šo varu žurnālisti var panākt, kā arī – kā mediji spēj ietekmēt politiskos lēmumus un kā veicināt pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. 

Diskusijā piedalījās izcilas Latvijas mediju personības:

  • Ina Strazdiņa, LTV ziņu dienesta žurnāliste
  • Nellija Ločmele, žurnāla ”IR” galvenā redaktore
  • Filips Lastovskis, ”Delfi Plus” galvenais redaktors
  • Agnese Leiburga, reģionālā laikraksta “Zemgales Ziņas” redaktore
  • Karmena Stepanova, Latvijas Radio 5 ētera personība
  • Iļja Kozins, Latvijas Žurnālistu asociācijas valdes priekšsēdētājs 

Diskusija bija sadalīta trīs mediju aspektos:

  1. aspekts – mediji kā informācijas ieguvējs un pasniedzējs sabiedrībai; mediji kā tie, kas kritizē, uzrauga un pilda sargsuņa funkciju
  2. aspekts – dezinformācijas akcenti – kas notiek, ja ar medijiem manipulē, tos izmanto ļaunprātīgiem nolūkiem
  3. aspekts – medijs kā dialoga uzturētājs starp varu un sabiedrību

Jauniešu atsauksmes:

Darja Grigorjeva: “Bija interesanti klausīties pieredzējušu speciālistu viedokļus šajā jomā. Mums stāstīja dažādus veidus, kā atšķirt dezinformāciju no patiesas ziņas. Piemēram, ja virsraksts ir “kliedzošs” un izraisa spēcīgas emocijas, tad ir ļoti iespējams, ka ziņa ir nepatiesa. Šī tēma mūsdienās ir ļoti populāra un arī aktuāla, tāpēc daudz ko esmu dzirdējusi un zinu, bet bija noderīgi nostiprināt zināšanas”.

Marianna Linuža: “Šajā seminārā bija tikšanās ar izciliem Latvijas žurnālistiem par mediju lomu demokrātijā: Inu Strazdiņu, Nelliju Ločmeli, Filipu Lastovski, Agnesi Leiburgu, Karmenu Stepanovu un Iļju Kozinu. Diskusijā bija runāts par medijiem kā informācijas ieguvējiem un medijiem, kas kritizē, uzrauga un pilda “sargsuņa” funkciju. Tika uzsvērti  dezinformācijas akcenti – kas notiek, ja ar medijiem manipulē, tos izmanto ļaunprātīgiem nolūkiem. Tika stāstīts par to, ka žurnālista darbs ir samērā bīstams un sarežģīts, proti, pagājušā gadā darba dēļ bija gājuši bojā vairāk kā 50 žurnālisti. Seminārā atklāja mediju un varas savstarpējo mijiedarbību un ietekmi, piemēram, ar kādām grūtībām un spiedienu žurnālistiem ikdienā jāsastopas. Seminārā sniegtā informācija bija ļoti vērtīga un aizraujoša, jo iepazinu žurnālistu profesiju no cita skatpunkta”.

Maruta Krustāne,
ATV “Eiropas klubiņa” vadītāja