Š.g. 14. janvārī mūsu skolas „Eiropas klubiņa” dalībnieki (Margita Proveja, Darja Kairiša, Liena Kaša, Darja Grigorjeva, Jekaterina Jurjeva, Marianna Linuža) piedalījās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas tiešsaistes lekcijā ar Latvijas Universitātes valsts pārvaldes un pašvaldību lietu eksperti profesori Ivetu Reinholdi.

Sarunas laikā mēs uzzinājām, ka ikviens iedzīvotājs var veidot dialogu ar pārvaldes iestādēm.Mēs noskaidrojām, kā iesniegt savas idejas Eiropas Ombudam, Eiropas Parlamentam, prezidentam, premjeram, ministrijām un pašvaldību vadītājiem un kā panākt, ka pilsoņa spēks kļūst par visas valsts spēku! Lekcijas laikā tika apspriesti jautājumi: „Ko darīt, ja vēlies līdzdarboties kādas problēmas risināšanā savā pašvaldībā?”, „Kā tikt sadzirdētam Latvijā un Eiropā?”.

Lekcijas kopsavilkumā svarīgie secinājumi ir, pirmkārt, ka daudziem jauniešiem, bija interesanti un ļoti noderīgi uzzināt, kādas ir pilsoņa iespējas līdzdarboties Latvijā un Eiropā. Otrkārt, ka mūsdienās nav tik grūti sasniegt savas vēlmes un pārvērst savas idejas realitātē, galvenais,- jābūt aktīvam un jāzina kā to izdarīt pareizi. Tāpēc 2021./2022. mācību gadā Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolām piedāvātā programma ļoti noderīga visiem jauniešiem, jo ļauj izprast pilsoniskās līdzdalības daudzveidīgās iespējas, kā arī diskusiju ceļā apgūt prasmes, kas nepieciešamas aktīvai rīcībai kopienas un sabiedrības labā. Tiekoties un iepazīstoties ar Latvijas pilsoniski drosmīgiem pārstāvjiem un nevalstiskajām organizācijām, jaunieši noskaidro, kā var līdzdarboties lēmumu pieņemšanā.

Lekcijas noslēgumā aktīvākie dalībnieki uzdeva savus jautājumus, uz kuriem Iveta Reinholde ar interesi atbildēja. Jautājumi, uz kuriem tika atbildēts, bija ļoti dažādi, un atbildes uz tiem bija pilnīgas un detalizētas.

Lekcijas dalībnieku atsauksmes

Darja Grigorjeva: ”Šo nodarbību bija interesanti klausīties, jo Iveta Reinholde ļoti detalizēti aprakstīja iespējas jauniešiem. Viņa mums parādīja divas saites, kur var meklēt informāciju par jauniešu iesaistīšanu dažādos projektos, izņemot Erasmus+. Ļoti patika viņas atbilde uz jautājumu par darbu pusaudžiem, kuriem nav darba pieredzes. Tāpāt, viņa pastāstīja par to, kas ir vajadzīgs pusaudžiem, lai piedalītos jauniešu padomē. Pirmkārt, ir vajadzīgs laiks, lai veltītu šai nodarbībai. Otrkārt, jāsaprot, ka tev būs jāuzstājas publikas priekšā. Kopumā seminārs bija izglītojošs un noderīgs”.

Marianna Linuža : “Pēc šī semināra es uzzināju, kas ir jāzina par pilsoņa un valsts iestāžu attiecībām, lai veicinātu līdzdalību, eksperte no Latvijas Universitātes Iveta Reinholde bija pastāstījusi, kur var atrast informāciju par aktuāliem notikumiem aktivitāšu īstenošanai darbā ar jaunatni.

Liene Kaša: “Manuprāt, šis bija ļoti interesants seminārs. Uzzināju par 2022. gada plāniem, kur būs vairāk iesaistīti jaunieši, vēl uzzināju par cilvēku problēmām, jo cilvēki nav aktīvi. Mudina mūs vērsties pie pašvaldības ar kādām problēmām vai ar kādām vēlmēm. Man vēl patika, ka visu laiku jautāja mūsu viedokļus, tas ir patīkami”.

Margita Proveja: “Man ļoti patika šis seminārs, kurā es uzzināju, kā es varu iesniegt savas idejas Eiropas Parlamentam un kā piedalīties jauniešu padomē. Iveta Reinholde atbildēja uz visiem jautājumiem konkrēti un detalizēti. Es izpratu pilsoniskās līdzdalības daudzveidīgās iespējas”.

Darja Kairiša,
“Eiropas klubiņa”dalībniece