Šī gada 23.maijā Eiropas Parlamenta organizētajā pasākumā “EUROSCOLA 2023” Latviju pārstāvēja jaunieši no Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV), Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas (RVPĢ) un Ludzas pilsētas ģimnāzijas(LPĢ), kuri bija aktīvi darbojušies Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu (EPVS) programmā savās skolās, organizējot dažādus pasākumus, īstenojot  projektus par līdzdalību un demokrātiju un piedaloties diskusijās ar lēmumu pieņēmējiem.

Kopš 1992.gada Eiropas Parlaments Strasbūrā organizē vairākas reizes gadā EUROSCOLA programmas pasākumus, uz kuriem tiek aicināti jaunieši no visām Eiropas Savienības valstīm un arī kandidātvalstīm, lai diskutētu, spriestu un apmainītos ar viedokļiem par kādu Eiropas Savienībai svarīgu tēmu.

Pasākuma pirmajā daļā jaunieši tikās ar Eiropas Parlamenta viceprezidentu Robertu Zīli un Eiropas Parlamenta preses sekretāri Delfīni Kolārdi, kuri sniedza atbildes uz dažādiem jauniešiem interesējošiem jautājumiem, kas bija saistīti gan ar karadarbību Ukrainā un Eiropas atbalstu Ukrainai, gan Ukrainas iespējām kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti, gan par Eiropas zaļā kursa (Grean Deal) politiku, CO2 izmešu samazināšanas iespējām un videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanas atbalsta rīkiem, mehānismiem un programmām Eiropas Savienībā. Jaunieši arī diskutēja par vietējām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām,  par iespēju balsot no 16 gadu vecuma, par jauniešu nepieciešamību un nozīmīgumu līdzdarboties, paust savu viedokli un attieksmi un iespēju robežās ietekmēt valstī un Eiropas Savienībā notiekošos procesus.

„EUROSCOLA 2023” darba sesijas otrajā daļā jaunieši tika sadalīti grupās, kurās viņi debatēja un mēģināja rast gan argumentus, gan pretargumentus nulles piesārņojuma politikas ieviešanai Eiropas Savienībā. Diskusiju rezultātā tika izstrādāti priekšlikumi nulles piesārņojuma rīcības plāna veiksmīgai ieviešanai Eiropas Savienības valstīs. Debatējot, lemjot un balsojot par labākajiem risinājumiem, skolēni iejutās Eiropas Parlamenta deputātu lomā un iepazina demokrātiskas pārvaldes pamatprincipus. 

Savukārt skolotāji šajā laikā tika iepazīstināti ar EP simulācijas spēli un piedalījās diskusijā par medijpratību un to, kā iemācīt skolēniem atpazīt nepatiesu informāciju masu medijos un viltus profilus sociālajos tīklos.

“EUROSCOLA 2023” darba sesijas izskaņā jauniešiem tika dota iespēja iepazīt Strasbūras gleznaino vecpilsētu, tās unikālo arhitektūru, aplūkot Strasbūras Dievmātes katedrāli, kas tiek uzskatīta par vienu no labākajiem gotikas arhitektūras paraugiem, un iegādāties kādu suvenīru no Francijas.

Pēc atgriešanās mājās, ATV skolnieces labprāt dalās savos iespaidos.

“Tā bija lieliska iespēja pašattīstīties un gūt jaunu pieredzi, debatējot ar jauniešiem no citām valstīm par tādām tēmām kā demokrātija, karš, ekoloģija, vēlēšanas, kā arī izstrādājot priekšlikumus un balsojot par labāko ideju.  Diskusija ar Robertu Zīli un Delfīni Kolārdi ļāva saprast, ka jaunieši tiek uzklausīti un ka viņi ar savu balsi var ietekmēt un uzlabot dzīvi Eiropā. Diena Eiropas parlamentā bija jaunu iespaidu pilna!” tā apgalvo ATV 11.klases skolnieces Amanda Mileika, Darja Kairiša un Aurēlija Aleksa Puļa.

Lelde stāsta, ka “Pasākuma laikā mēs varējām iejusties deputātu lomā un tā bija neaizmirstama pieredze, kas ļāva novērtēt gan Eiropas Parlamenta nozīmīgumu, gan arī apjaust, cik lielu lomu tas patiesībā spēlē mūsu ikdienā.”

“Mēs izbaudījām mūsu braucienu uz Strasbūru un centāmies iemūžināt katru mirkli: gan braucienu, gan viesnīcas, gan pilsētas, gan arī dažādas aktivitātes. Eiropas Parlamenta pasākums bija ļoti interesants un aizraujošs notikums, kura laikā mēs apspriedām dažādas tēmas un izspēlējām Parlamenta funkciju simulāciju, iejūtoties deputātu “kurpēs”,” gūtajos iespaidos dalās ATV 10. klases skolniece Santa Īriste. 

11.klases skolniece Margita Proveja savukārt stāsta: “Pirmo reizi biju Parlamentā. Esmu ļoti pārsteigta, ka deputāti uzklausa visas jauniešu idejas un atbild uz visiem jautājumiem. Bija ļoti patīkami apzināties, ka ikviens tiek uzklausīts un neviens netiek kritizēts. Manuprāt, tā bija lieliska pieredze.”

Šis brauciens uz Strasbūru bija kā balva un jauniešu līdzdalības un aktīvā darba novērtējums. Liels paldies ATV skolēniem un skolotājai Mautai Krustānei par entuziasmu un neatlaidīgo darbošanos EPVS programmā!

Vineta Pavlova,
atbildīgā skolotāja par starptautiskajiem sakariem un projektiem