13. februārī Latvijā notika Ēnu diena, kuras laikā skolēni iepazina dažādas profesijas, klātienē vērojot attiecīgo jomu speciālistu ikdienas darbu. Arī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) skolēni izmantoja šo lielisko iespēju, lai Ēnu dienas laikā iepazītu nākotnes profesijas.

Daniela Plasa (11.b kl.) ēnoja SIA „Veselības centrs 4” filiālē „Dermatoloģijas klīnika” un atzina, ka dienas gaitā redzētais un noskaidrotais viņai esot paticis. Dagnija Apīne (10.b kl.) ēnoja Rēzeknes Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekus, vērojot viņu ikdienas pienākumus, bet Eleonora Savicka (10.a klase) ēnoja patologu Pļaviņās, gūstot informāciju par medicīnas jomu, par patologa darbu morgā.

Daudzi jaunieši bija izvēlējušies Ēnu dienu pavadīt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA). Dāvis Danilāns (10.b kl.) ēnoja RTA, noskaidrojot akadēmijas docētāja ikdienas pienākumus un iepazīstot akadēmiju, bet Agnija Logina (11.a kl.) izzināja mākslas un dizaina pasauli, jo bija RTA interjera dizaina studiju programmas lektores ēna. Samanta Greidāne (11.a kl.) dienu pavadīja, ēnojot RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāni. Vladislavs Bakakins (10.b kl.), Haralds Ruciņš (10.a kl.) un Artis Rudzgailis (10.a kl.) RTA ēnoja Inženieru fakultātes laborantu, dienas gaitā vērojot viņa darbu laboratorijās un kā studentiem pašiem veicot praktisku darbu ar shēmām, programmēšanu un lodēšanu.

Irina Adeļeviča (11.b kl.) RTA ēnoja biznesa attīstības vadītāju. Lai ēnotājiem vislabāk parādītu, kā notiek darbs pie komercializācijas projekta īstenošanas, RTA telpās tika organizēta projekta sanāksme, kurā piedalījās ēnotāji no vairākām Latgales skolām, projekta koordinators Pāvels Cacivkins, projekta biznesa attīstības vadītājs Matiass Kaizers (Matthias Kaiser) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) vadošais eksperts (tehnoloģiju skauts) Ģirts Smelters. Sanāksmes laikā ēnotāji tika iepazīstināti ar projekta komandu, vēsturi, īstenošanu un gūtajām atziņām. Ēnotājiem tika nodemonstrēta projekta produkta Pitch Deck tipa prezentācija un parādīts produkta demo. LIAA tehnoloģiju skauts Ģirts Smelters iepazīstināja skolēnus ar LIAA darbību un iespējām, kuras aģentūra piedāvā cilvēkiem un uzņēmējiem ar idejām. Vēlāk visi apmeklēja RTA mehatronikas un lāzeru laboratorijas. Kā atzīst Irina, tad redzētais un dzirdētais viņai ļoti paticis: „Bija interesanti apgūt jaunas zināšanas par biznesa vadību un projektu īstenošanu.”

Liene Strankale (11.b klase) ēnoja SIA „CMB” būvinženieri, iepazīstot arhitekta, projektētāja un būvinženiera profesijas un atzīstot, ka redzētais ļoti paticis un esot guvusi pārliecību, ka nākotnē varētu būt būvinženiere. Deniss Solovjovs (10.a kl.) ēnoja SIA „LDZ Cargo”, noskaidrojot dispečera profesijas nianses. Lidija Prohovska (10.a kl.) un Valērija Lavrenova (10.a kl.) ēnoja Rēzeknes pilsētas domes juristu, iepazīstot jurista pienākumus un ikdienu.

Arturs Šaginovs (10.a kl.) Rēzeknes internātpamatskolā – attīstības centrā guva priekšstatu par vairākām profesijām – ēnoja sporta skolotāju un arī pats vadīja sporta stundas, klausījās un darbojās kā psihologs, bet dienas noslēgumā iejutās fotogrāfa lomā, atspoguļojot skolas pasākumā notiekošos mirkļus.

Jānis Platacis (10.b kl.) Ēnu dienā bija izvēlējies ēnot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci. Ēnotājiem diena sākās ministra kabinetā, kur tika rīkota sapulce. Tās laikā ministrs iepazīstināja ar sevi un pastāstīja par ikdienā veicamajiem darbiem, ministrijas plašajiem darbības virzieniem – vides aizsardzības, reģionālās attīstības, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijas sfērām. Tāpat skolēni uzzināja jaunāko informāciju par gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu Latvijā. „Ēnu diena pagāja forši! Biju ministrijā, Rīgas domē, Saeimā, piedalījos divās ministrijas sēdēs un VARAM frakcijas sēdē. Guvu izpratni par ministriju darbu un to, kā tiek realizēta reģionu reforma,” saka Jānis.

Foto: www.varam.gov.lv

Ēnu dienas laikā ATV skolēni guva vērtīgu pieredzi, kas palīdzēs viņiem sagatavoties, izvēloties to jomu, kurā varētu veiksmīgi darboties nākotnē.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina