Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskola jau ceturto mācību gadu piedalās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmā un tās ietvaros š.g. 29. aprīlī 11. klases skolēniem bija lieliska iespēja piedalīties atklātajā stundā “Cik demokrātiska ir Latvija? ” zoom platformā, kas deva jauniešiem iespēju noskaidrot ne tikai par pārvaldes formu, kurā mēs dzīvojam dienu no dienas, bet arī uzzināt, ka demokrātija var tikt novērtēta pēc tīri tehniskiem parametriem jeb pēc noteiktas sistēmas.

Pasākuma pirmajā daļā Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolas pedagogi Vineta Pavlova un Maruta Krustāne kopīgi ar skolēniem noskaidroja, ar ko ikvienam asociējas demokrātija un ko tā mums sniedz ikdienas dzīvē. Stundas ietvaros tika akcentēti tādi būtiski demokrātijas principi kā brīvība, vienlīdzība, likumība un cilvēktiesības. Jauniešiem bija iespēja uzzināt arī ko jaunu, kas ir demokrātijas audits. Skolēni bija pārsteigti, ka pastāv IDEA (The International Institute for Democracy and Electoral Assistance) metode, ko izmanto, lai “mērītu” Latvijas demokrātiju konkrētās jomās, piemēram, pilsonība, likumdošana un tiesības, reprezentatīva un atbildīga pārvalde u.c., kas tiek vērtētas pēc noteiktiem kritērijiem. 11. klases skolēni aktīvi darbojās, sadaloties grupās, un paši saviem spēkiem novērtēja Latvijas demokrātiju no savas perspektīvas, to pamatojot un diskutējot.

Otrajā atklātās stundas daļā Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas profesore Dr. Žaneta Ozoliņa vadīja lekciju un izglītoja jauniešus par “varbūtības” laikmetu (t.i., kāds ir reālais Latvijas demokrātijas novērtējums), pašreizējo demokrātiju, kas ir citās valstīs jeb cik tās ir demokrātiskas un kā tās skar “demokrātijas erozija”, kā pandēmija ir ietekmējusi mūsu pašu pārvaldes sistēmu. Skolēniem bija iespēja arī diskutēt un uzdod sev interesējošus jautājumus ekspertei šajā jomā.

Paldies Žanetai Ozoliņai par piedalīšanos un iespēju izglītoties demokrātijas jomā, izprast tās būtību, attīstību un pārmaiņas,  balstoties uz noteiktiem notikumiem valstī!

“Demokrātiju mēra nevis ar līderiem, kuri veic izcilus darbus, bet ar pilsoņiem, kuri dara lietas izcili labi.” (Džons Gardners)

Nikola Elizabete Mietule
11. klases skolniece