Erasmus + projekts “Applied creativity labs for Europe” (SCALE), kuru ATV realizē kopš 2020.gada kopā ar partneriem no Anglijas, Beļģijas, Bulgārijas, Spānijas un Portugāles,  ir jau noslēguma fāzē, kuras laikā tiek aprobēta lietišķi radošo laboratoriju metodika projektā iesaistīto valstu skolās.

Arī ATV 11. klases skolēni tika iesaistīti radošo laboratoriju aktivitātēs un darbnīcās. To laikā jaunieši guva zināšanas par dažādiem radošās domāšanas veidiem, iesaistījās radošās spēlēs, radīja radošas idejas gan individuāli, gan arī komandās, pilnveidoja un attīstīja savu radošumu, komunikācijas un prezentēšanas prasmes. Jaunieši komandās pētīja ar vidi saistītas problēmas un kopā mēģināja rast risinājumus vides problēmu mazināšanā.

Ar savām idejām jaunieši iepazīstināja savus klases biedrus un žūriju gan prezentāciju, gan videofilmiņu formātā projektu noslēguma pasākumā, uz kuru eksperta un vērtētāja lomā tika aicināta SIA “ALAAS” sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikāciju jomā Edīte Čepule.

Jaunieši bija izstrādājuši tādus projektus kā papīra otrreizējas pārstrādes radošo darbnīcu organizēšana skolās un bērnudārzos, kafijas pupiņu otrreizēja izmantošana puķupodu izveidē, depozītu punktu pilnveide un  EKO olimpiskās spēles. Labākie projekti ieguva arī vērtīgas balvas no SIA “ALAAS” un SCALE projekta.

Paldies SIA “ALAAS” par atbalstu visa projekta laikā un ATV jauniešiem par aktīvu līdzdalību vides projektu izstrādē!

Informāciju sagatavoja ATV starptautisko projektu koordinatore
Vineta Pavlova