No 11. līdz 15. martam četri Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni Artis Rudzgailis, Dāvis Keišs, Dāvis Pavlovs, Aleksandrs Stirāns un robotikas skolotājs Kārlis Pīgožnis devās uz Portugāli, Lisabonu, lai piedalītos Erasmus+ projekta “Dawn of schools with education 4.0” otrajā mobilitātē.

Projekta pirmā diena tika organizēta Portugāles partneru skolā. Jau dienas sākumā skolēni tika sadalīti jauktās grupās tā, lai katrā grupā būtu citas valsts pārstāvis. Skolēni iepazinās viens ar otru un pastāstīja par sevi, par savu skolu un valsti. Pēc iepazīšanās projekta dalībnieki devās uz radošo darbnīcu, kur grupās mācījās programmēt MBotus. Pirms praktiskā darba dalībniekiem tika skaidrots, kā programmēt Mbotus, kā arī tika sniegta informāciju par pašu programmas bāzi. Kad MBoti tika ieprogrammēti, skolēni devās jau uz iepriekš sagatavotu trasi, pa kuru robotiem vajadzēja braukt bez sensoru palīdzības. Skolēnu grupas cīnījās, lai pierādītu, kurš robots nobrauks visprecīzāk pa doto trasi.

Otrā projekta diena arī tika organizēta skolā, kur skolēni apguva prasmes lietot priekšējos MBotu sensorus. Skolēni atzīst, ka tas bija diezgan interesanti, taču arī sarežģīti, jo ne visiem izdevās ar saviem robotiem izbraukt labirinta trasi.

Trešā projekta diena tika veltīta Lisabonas zinātniskā centra apmeklējumam, kurā skolēniem tika dota iespēja piedalīties radošajā lodēšanas darbnīcā, taču pēcpusdienā projekta dalībnieki devās uz Lisabonas okeonāriju, kur bija iespēja apskatīt krāšņas un eksotiskas zivis un citus jūras iemītniekus. Ceturtajā dienā projekta dalībnieki devās atkal uz skolu, kur viņiem tika mācīts, kā no robotiem var uzprogrammēt līnijsekotājus.

ATV skolēni atzīst, ka tas viņiem bija kaut kas jauns, nezināms un ļoti interesants. Pēc robotu programmēšanas skolēniem tika organizētas sacensības, lai noskaidrotu, kuras grupas robots ir pats veiksmīgākais. Šinī dienā skolēni apguva arī 3d modelēšanu un printēšanu.

Piektā projekta diena tika veltīta pastaigai pa Lisabonu, lai iepazītos ar tās arhitektūru un populārākajām vietām, ko iecienījuši tūristi no visas pasaules.

Pēc projekta mobilitātes Portugālē ATV skolēni atzīst, ka brauciens bija ļoti vērtīgs, jo viņi apguva jaunas prasmes un zināšanas, kas ir aktuālas 21.gadsimtā, kā arī viņi ieguva jaunus draugus un iepazina Portugāles kultūru, kultūrvēsturiskos objektus, tradīcijas un cilvēkus.

Vineta Pavlova
Projektu koordinatore