Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas koordinētā Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības stratēģiskās partnerības projekta “STEP – STEM To Environmental Problems” ietvaros 2018. gada decembrī skolā viesojās projekta dalībnieku grupas no Turcijas, Rumānijas, Bulgārijas un Polijas, kā arī ekspertu grupa no Turcijas.

Tā kā projekta mērķis ir radīt konkrētas valsts reģiona vides problēmu mazināšanu vai pat izskaušanu, izmantojot STEM jomas prasmes, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas projekta komanda nolēma projekta pirmo mobilitāti veltīt atkritumu apsaimniekošanas tēmai. Jauniešiem no piecām projekta valstīm tika dota iespēja 5 dienu laikā izpētīt un izanalizēt atkritumu šķirošanas un pārstrādes pamatprincipus, šīs darbības iespējas un problēmas Rēzeknes novadā un arī citos Latvijas novados, apzināt cilvēku radīto atkritumu ietekmi uz apkārtējo vidi ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē un piedāvāt atkritumu samazināšanas risinājumus.

Saskarsme ar reālām problēmām deva skolēniem motivāciju strādāt, analizēt un domāt, lai veidotu apkārtējo vidi pēc iespējas tīrāku un sakoptāku.

Sīkāku informāciju par projekta norisi skatīt sadaļā Erasmus+ (STEP – STEM To Environmental Problems)