18. janvārī Viļakas novada Upītē jau sesto gadu pēc kārtas notika Ontona dīnas ļustes un ceturto gadu noslēdzās radošo darbu konkurss, kas bija veltīts dzejniekam, rakstniekam un novadpētniekam Ontonam Slišānam. Konkursā nozīmīgus panākumus guva Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) jaunietes Viktorija Maksimova (12.a klase) un Irina Adeļeviča (12.b klase).

Konkursā piedalījās skolēni no 28 izglītības iestādēm. Tika iesniegti 150 zīmējumi un 93 radošie darbi – dzejoļi, pasakas, stāsti un esejas. Konkursa iedvesmas avots bija Ontona Slišāna 1999. gadā uzrakstītais dzejolis „Laiks”. Radošajā darbā – esejā, miniatūrā, pasakā, dzejolī – bija jāizpauž savas pārdomas par laiku, par to, kā tas katram paiet.

10.–12. klašu grupā ATV 12.a klases skolniecei Viktorijai Maksimovai tika piešķirta 1. vieta, bet 12.b klases skolniece Irina Adeļeviča saņēma Pateicību. Jaunietes konsultēja latviešu valodas un literatūras skolotāja Maruta Krustāne.

Konkursam iesūtītie zīmējumi un radošie darbi ir apskatāmi un izlasāmi Nemateriālās kultūras mantojuma centrā „Upīte” bibliotēkas vai muzeja darba laikā.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.