Jauno mācību gadu Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) 10. klasē ir uzsākuši 32 jaunieši. Oktobra sākumā 10.a un 10.b klases audzēkņi, lai apliecinātu savu piederību ATV, piedalījās iesvētībās, kur izturēja 12. klases audzēkņu sagatavotos pārbaudījumus.

10. klašu skolēni ar nepacietību gaidīja iesvētības, kas solīja dažādus negaidītus pārbaudījumus. Un tā arī bija – pirms mācībām 10. klases audzēkņus sagaidīja pirmais uzdevums – jāsaģērbjas „speciālā apģērbā”, kas visos radīja īstu jautrību, savukārt starpbrīžos uz ceļgaliem bija jārāpo pa kāpnēm no 1. stāva uz 3. stāvu.

Pēc mācībām jauniešiem bija sagatavots iesvētību pasākums ar stacijām – t.s. „elles lokiem”, kur bija gan „šķīstītava”, gan citas tematiskas stacijas ar dažādiem īpašiem pārbaudījumiem, ko 12. klases audzēkņi bija sagatavojuši, lai pārbaudītu iesvētāmo fiziskās spējas, atjautību, zināšanas u.tml. Protams, uzdevumu veikšanā neizpalika daudz jautru brīžu. Tā kā 10. klases audzēkņi iesvētību laikā veica uzdevumus, esot astoņās komandās (a un b klases audzēkņi sadarbojās miksētās komandās), tad jaunieši labāk iepazina savus klasesbiedrus.

Kad visi „elles loki” tika veiksmīgi izieti, ļoti svarīgs uzdevums bija zvēresta nodošana, kas notika laukā – uz skolas kāpnēm. 10. klases audzēkņi zvērēja uzticību skolai, paklausību skolotājiem un, protams, divpadsmitajiem.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.
Foto no ATV arhīva