Pieteikšanās anketa individuālajām konsultācijām

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola no 2020.gada 18.maija līdz 2020.gada 29.maijam, ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus, aicina pieteikties uz individuālajām konsultācijām skolā, Atbrīvošanas alejā 90.

Šobrīd pieteikties individuālajām konsultācijām nav iespējams.

Pieteikšanās anketa informācijas dienai

Aicinām tiešsaistē iepazīt mūsu skolu, tās piedāvātās izglītības un ārpusstundu iespējas Jūsu izaugsmei.

Jūs  varēsiet saņemt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem un izdarīt izvēli – iegūt mūsdienīgu un modernu vidējo izglītību  Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā.

Informācijas diena notika 2020.gada 12.maijā plkst.15.00