7. novembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Inženieru fakultātē tika īstenots jaunatnes iniciatīvu projekts „Chemical Brains 2g/mol”, ko realizēja Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) jaunieši. Projekta laikā Rēzeknes skolu 9. –12. klašu skolēnu komandām bija iespēja piedalīties atjautīgos eksperimentos ar sauso ledu.

Projektā piedalījās astoņas komandas: divas no Rēzeknes 5. vidusskolas, divas no Rēzeknes 2. vidusskolas, viena no Rēzeknes 3. vidusskolas, divas no Katoļu vidusskolas un viena no ATV.

„Jau iepriekš tika rakstīts projekts „Tehnical Brains”, bija eksperimenti un demonstrējumi eksaktajās zinātnēs. Tā kā man ļoti patīk ķīmija, tad izdomāju turpināt rakstīt projektus šajā virzienā, tāpēc pagājušajā gadā uzrakstīju projektu „Chemical Brains”, bet šogad – projekta otro daļu. Šo iniciatīvu realizēt man palīdzēja mana vislabākā komanda – Viktorija Maksimova, Santa Murāne, Irina Adeļeviča, Kristaps Kokorevičs un Liene Strankale,” stāsta ATV 12.a klases skolniece Ermīne Krustāne.

„Šoreiz mēs pamainījām savu platformu un pasākumu rīkojām kā ķīmijas cienītāju pēcpusdienu, – nenotika savstarpēja cīņa par godalgotām vietām, bet gan draudzīgā atmosfērā kopīgi pavadījām laiku. Projektam bija trīs daļas. Pirmajā daļā dalībnieki kopā ar skolotāju Hariju Misjunu veica dažādus eksperimentus RTA laboratorijā, piemēram, ieguva ūdeņradi. Otrā daļa notika auditorijā, kur komandas darbojās četrās grupās, demonstrējot katra savu eksperimentu ar sauso ledu. Bet noslēgumā, trešajā daļā, mēs visi kopā pagatavojām katrs sev saldējumu no sausā ledus un sulas. Katrs dalībnieks saņēma arī dāvanu – pildspalvu ar projekta nosaukumu, savukārt katra komanda – Pateicības rakstu par piedalīšanos,” stāsta Ermīne.

Projekts „Chemical Brains 2g/mol” tika īstenots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansēja Rēzeknes pilsētas dome, un organizēja Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.
Lienes Strankales foto