Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolotājiem bija lieliska iespēja piedalīties Erasmus + projekta “Escape Exclusion” (Izbēgt no izslēgšanas) rezultātu izplatīšanas pasākumā “Izlauzties no ikdienas”, kas notika senatnīgajā Stāmerienas pilī.

Projekta izstrādātāji “Escape Exclusion” no Latvijas, Spānijas, Nīderlandes un Itālijas iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar viņu izstrādātajiem izlaušanās piedzīvojumu moduļiem un formātiem, un deva iespēju visiem klātesošajiem iejusties dažādu izlaušanās piedzīvojumu dalībnieku lomās.

Pasākuma laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar iekļaujošas mācību vides nozīmi un nodrošināšanas iespējām mācību procesā, izmantojot spēļošanās elementus un izlaušanās istabas.

Galvenā ATV skolotāju atziņa pēc pasākuma apmeklēšanas ir tā, ka izlaušanās spēļu metodikas izmantošana ļauj padarīt mācību procesu radošāku, aizraujošāku un inovatīvāku, tā rosina zinātkāri, veicina sadarbību, mācīšanos vienam no otra un aktīvu līdzdarbošanos un tā ir lieliska metode, kuru būtu nepieciešams iekļaut mācību procesā.

Vēlamies pateikties projekta izstrādātājiem par iedvesmojošu, aizraujošu un radošu dienu, kuras laikā mums izdevās izlauzties no skolotāja ikdienas!

Vineta Pavlova
ATV Erasmus+ projektu koordinatore
Foto: V.Pavlova