Latvijas skolēnu 46.zinātniskās pētniecības darbu konferencei tika pieteikti 287 darbi, no kuriem 83 darbi pārstāvēja Latgali. Konferencē piedalījās 328 skolēni no 70 valsts skolām. Statistika rāda, ka Latgales jaunieši var un spēj iesaistīties nopietnos izaicinājumos.

 Mūsu skolā pētniecībā iesaistās visi skolēni un katrs no viņiem ļauj paraudzīties uz dažādām norisēm citādāk. Dažiem tā ir aizraujoša nodarbe, kas prasa  precizitāti, kritisku domāšanu, azartu, rūpību un entuziasmu, citam- tas ir pienākums.

2021./2022.mācību gadā skolā tika izstrādāti  43 zinātniskās pētniecības darbi. 12 skolēnu darbi pārstāvēja ATV Latgales reģionālajā zinātniskās pētniecības darbu konferencē Daugavpilī.  25.martā 11 skolēni prezentēja darbus Latvijas skolēnu 46.zinātniskās pētniecības darbu konferencē. Rezultāti ir izcili!

Andris Geduss (sk.Sandra Trošina) ieguva 1.pakāpes diplomu  un iespēju pārstāvēt Latviju  Genius Olympiad zinātnes kategorijā. Viņš ieguva arī Rīgas Tehniskās universitātes specbalvu- iespēju studēt RTU budžeta grupā. Valērija Orlova (sk.Ilze Kuhaļska)   ieguva 2.pakāpes diplomu, Izglītības un Zinātnes ministrijas piešķīra viņai specbalvu par aktuālu tēmu un tās risinājumu.  Alberts Mārtiņš Grins (sk.Zane Ozoliņa) ieguva 2.pakāpes diplomu un   iespēju piedalīties Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes organizētajā Eksperimentu dienā. Gunita Meško (sk.Rasma Tretjakova), Katrīna Skutele (sk.Maruta Krustāne), Daniils Krasnovs (sk.Sandra Trošina) ieguva 2.pakāpes diplomu; Terēze Maksimova (sk.Maruta Krustāne) –  3.pakāpes diplomu.

Marianna Linuža (sk.Maruta Krustāne) ieguva LU specbalvu – iespēju piedalīties Latvijas Universitātes Studentu Biznesa inkubatora brīvās pieteikšanās pirms inkubatora programmas astoņu nedēļu nodarbību ciklā 2022.gada rudens semestra laikā. Visi laureāti tika pie pārsteiguma balvas no galda spēļu uzņēmuma “Brain Games”.

Paldies visiem skolēniem, kuri prezentēja savus darbus valsts līmenī, par uzdrīkstēšanos, uzņēmību, atbildību un  rūpīgu darba izpildi! Visi darbi ir izcili!

Paldies pedagogiem – darbu vadītājiem un konsultantiem par spēju motivēt skolēnus izaugsmei, par milzīgo ieguldīto darbu un atbalstu! Uz jums skolēni var paļauties, jūs rosiniet, motivējiet un radiet interesi mācīties pētīt un izzināt!

Pateicība arī vecākiem, kuri atbalstīja savus bērnus šo darbu veicot!

                                                                                                                   Nellija Vilkaste,
Izglītības metodiķe mācību darbā