Laika posmā no 27.novembra līdz 11. decembrim ATV foajē ir apskatāma Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde „Latvija 1939-1991: no okupācijas līdz brīvībai ”.

Izstādes dokumenti, fotogrāfijas un teksti atspoguļo Latvijas valsts un tautas likteņgaitas, sākot ar neatkarīgas valsts proklamēšanu, cauri brīvības zaudēšanai un divu totalitāro režīmu okupācijām līdz neatkarības atgūšanai.

Jaunieši vēstures stundu ietvaros aktīvi darbojās ar izstādes materiāliem un pildīja darba lapas, kas palīdzēja pašiem uzzināt daudz jaunu faktu par attiecīgo laiku mūsu valsts vēsturē.

Maruta Krustāne,
atb.skolotāja par audzināšanas
un ārpusstundu darba jomu