2018.gada 25. un 26. janvārī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs” jau piekto gadu pēc kārtas notika Rēzeknes pilsētas jauniešu forums „Iedvesmo Rēzekni”, kas pulcēja jauniešus, jauniešu iedvesmotājus, jauniešu virzītājspēkus, iniciatīvu projektu un nometņu vadītājus un organizatorus, kā arī citas jaunatnes jomā iesaistītās un ieinteresētās puses, lai kopīgi atskatītos uz padarītajiem darbiem jaunatnes politikas jomā Rēzeknē 2017.gadā, kā arī piešķirtu goda nominācijas jaunietim, jaunatnes darbiniekam, jaunatnes organizācijai, kā arī labākajai nometnei un labākajam iniciatīvu projektam Rēzeknes pilsētā.

ATV 2017. gadā bija realizēti trīs jauniešu iniciatīvu projekti:

  • “Rozitten ceļotājs 2” (Marija Mihailova)
  • “Technical brain” (Sidnija Kalvāne)
  • Dzejas FORMAS” (Paula Aleksandra Pūre)

Maruta Krustāne,
atb.skolotāja par audzināšanas un ārpusstundu darba jomu