Šī gada 20. februārī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā noritēja Erasmus+ jauniešu iniciatīvas projekta “Demokrātiņi” organizētais atklātais pasākums “Sapņu lauks” (par ES vērtībām un vēlēšanām), kas tika rīkots sadarbībā ar EPVS  vēstniekiem.

Šoreiz pasākuma dalībnieki bija ne tikai Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni, bet arī jaunieši no Kaunatas vidusskolas, kā arī 6 politiķi, tajā skaitā 14. Saeimas deputāts Edmunds Teirumnieks, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, Rēzeknes valstspilsētas domes deputāte Ināra Groce, Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālists Aivars Mežatučs, Rēzeknes novada domes deputāts Guntis Rasims un Rēzeknes valstspilsētas deputāts Jānis Zeltiņš.

Pasākums noritēja divās daļās. Vispirms notika diskusija ar politiķiem, kurā tika runāts par jauniešiem aktuāliem tematiem, piemēram, balsošanas vecuma samazināšanu, elektronisko cigarešu lietošanu jauniešu vidū un mākslīgā intelekta attīstību.

Pēc neliela pārtraukuma skolēni un politiķi tika sadalīti 6 komandās. Katrā komandā bija 5 skolēni un 1 politiķis. Grupas pēc iesildīšanās aktivitātes, kopīgi atbildēja uz dažādiem viktorīnas jautājumiem, par katru pareizo atbildi saņemot punktus. Visi pārliecinājās, ka jauniešu zināšanas par cilvēktiesībām, brīvību un mākslīgo intelektu nav sliktākas kā politiķu. 

Pēc spēles tika noskaidrotas uzvarētāju komandas. Pirmās 3 vietas ieguva mūsu sarūpētas dāvaniņas, bet pārējie – mierinājuma balvas. Katrs politiķis kā pateicību saņēma grāmatu. Kaunatas vidusskola ieguva ceļa maizi no mūsu sponsoriem.

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem par aktīvu iesaisti! Jūs bijāt labākie! Milzīgu paldies sakām arī mūsu sponsoriem @bryunaļa @griksi @atv @mezvidutehnologijuparks @erasmus @jaunatnesprogrammuagentura

#ErasmusPlusLV #bagatinipieredzidomaplasak
#Erasmusiespejasjauniesiem #iespējasjauniesiem #projektijauniesiem #erasmusplus #kopāmēsvaram #solidaritāte #ESSolidaritātesKorpuss #EUSolidarityCorps #JSPA

Finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu agentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.