Š.g. 25. septembrī Rēzeknes pilsētas domē valdīja īpaša rosība un gaisotne. Tur bija sanākuši Rēzeknes pilsētas aktīvākie jaunieši, domes deputāti un ARPC jaunatnes lietu nodaļas speciāliste un darbinieki, lai piedalītos līdzdalības diskusijā “Kafija ar politiķiem”. Šo cilvēku vidū bija arī ATV skolēni: Agnija Logina, Viktorija Maksimova, Ērika Drobakova, Viktorija Ratkeviča, Irīna Adeleviča, Ņikita Tarasovs, Dāvis Danilāns, Jānis Ļubimovs un Ērika Meteļskis.

“Kafija ar politiķiem” Rēzeknē ir kļuvusi par tradīciju, jau astoto gadu pēc kārtas jaunieši ar politiķiem diskutē, analizē, izvērtē un gūst jaunas zināšanas par jauniešiem aktuāliem jautājumiem. Tā ir metode, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un lēmumu pieņēmēju (deputātu) savstarpējo dialogu, lai neformālā gaisotnē pārrunātu abām pusēm aktuālus jautājumus, veicinātu savstarpējo sadarbību un ideju apmaiņu. Šogad šis pasākums notika līdz šim neierastā veidā – tika izmantota ”Open Space metode”. Tā ir metode kurā iesaistās pilnīgi visi dalībnieki un īsā laikā rada reālus risinājumus aktuāliem un kompleksiem problēmjautājumiem vai situācijām.

Uz “Kafiju ar politiķiem” Rēzeknes pilsētas domē  bija sapulcējušies 58 jaunieši, domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, Rēzeknes pilsētas domes deputāte Olga Strode, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Rešetņikovs, Rēzeknes pilsētas domes deputāti Jānis Krišāns, Igors Lucijanovs, Juris Guntis Vjakse, kā arī ARPC “Zeimuļs” vadītāja Jevgenija Kušča, jaunatnes lietu nodaļas speciāliste Eleonora Ivanova, ARPC “Zeimuļs” jaunatnes lietu nodaļas darbiniece – Ilze Ontužāne un ARPC izglītības metodiķe Dana Pavļukeviča.

Tēmas, kuras jauniešiem ir visaktuālākās: skolās notiek tikšanās ar profesiju pārstāvjiem, kuru profesijas nav aktuālas jauniešiem, nav pieejams kvalitatīvs karjeru konsultantu pakalpojums, nav iespējas iepazīt karjeras izaugsmes iespējas; pasākumi tiek veidoti, bet par tiem nav informētas skolas un skolēni- skolās paziņojumi ir jāliek jauniešiem redzamā vietā; iebrauktuvju stāvoklis pie daudzdzīvokļu mājām; Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas kopmītņu uzlabošana; starpskolu sporta turnīri vidusskolēniem.

Pasākuma noslēgumā pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs aicināja jauniešus aktīvāk iesaistīties šāda veida pasākumos, nebaidīties paust savu viedokli un piedalīties pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos.