Ir ļoti svarīgi, lai cilvēks strādātu darbu, kurš sniedz gan morālu gandarījumu, gan pietiekamu finansiālu nodrošinājumu. Gandarījuma vai apmierinātības sajūtu cilvēkam var sniegt darbs, kurš viņu interesē un ir aizraujošs, kurā ir iespējas realizēt sevi, savu potenciālu un spējas.

Nākotnē darba tirgus kļūs arvien mainīgāks, daudzas profesijas izzudīs, to vietā radīsies jaunas. Katram ir  jāprot apzināt un novērtēt savas stiprās un vājās puses, lai spētu tās pilnveidot un atrastu savu vietu darba tirgū.

Lai mainītos un nepazustu straujajā un nepārtraukti mainīgajā darba tirgū, izvēlētos jomu, kur veiksmīgi veidot karjeru skolēniem atbalstu sniedz pedagogs – karjeras konsultants.

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas pedagogs – karjeras konsultants Baiba DOMBROVSKA

Darba vieta: 312 telpa

Darba laiks:

  • Pirmdiena    8.30 – 13.30
  • Otrdiena    8.30 – 13.00
  • Trešdiena    8.30 – 13.00
  • Ceturtdiena    8.30 – 16.00
  • Piektdiena    8.30 – 13.00

Individuālās karjeras konsultācijas skolēniem

Skolēniem  tiek nodrošinātas individuālās karjeras konsultācijas. Tās  notiek pēc mācību stundām,  iepriekš vienojoties ar pedagogu – karjeras konsultantu. Vienas konsultācijas ilgums ir līdz 40 min.

e – pasts: baiba.dombrovska@rta.lv
Tālrunis:  +37126639479