46 Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni divu skolotāju (Sandras Trošinas un Vinetas Pavlovas) pavadībā 22. maijā devās iepazīt skrošu ražošanas rūpnīcu un medicīnas koledžas ekspozīciju Daugavpilī, kā arī Etnokosmoloģijas muzeju Lietuvā.

lasīt vairāk

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola (ATV) atzīta par 7. labāko pilsētas vidusskolu Draudzīgā Aicinājuma fonda reitingā pilsētu vidusskolu grupā, bet skolēnu sasniegumi matemātikas centralizētajā eksāmenā aizvadītajā mācību gadā ļāva skolai iegūt augsto 2. vietu nominācijā MATEMĀTIKA pilsētu vidusskolu grupā un uzrādīt trešo labāko rezultātu valstī matemātikā starp visām valsts vidējās izglītības iestādēm.

lasīt vairāk

Izmantojot SWEDBANK praktisko mācībstundu programmas “Dzīvei gatavs” piedāvājumu, 2.novembrī 11.b klases skolēniem bija iespēja piedalīties matemātikas stundā “Statistikas elementi, akciju tirdzniecība biržās”, kuru vadīja SWEDBANK Rēzeknes filiāles pārstāve Sandra Kosokovska. Skolēni noklausījās lekciju un, diskutējot grupās, mēģināja izprast matemātikas zināšanu nozīmi darba tirgū finanšu pakalpojumu nozarē.

lasīt vairāk

No 6. līdz 21.oktobrim norisinās akcija “Code Week”, ko organizē Eiropas Komisija un kuras mērķis ir popularizēt programmēšanu. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola tika aicināta piedalīties un sniegt savu ieguldījumu programmēšanas popularizēšanā, tāpēc akcijas ietvaros norisinājās divas nodarbības visiem interesantiem ar nosaukumu “Uzzīmēsim Latvijas karogu ar JavaScript!”.

lasīt vairāk