Šī gada 23.maijā Eiropas Parlamenta organizētajā pasākumā “EUROSCOLA 2023” Latviju pārstāvēja jaunieši no Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV), Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas (RVPĢ) un Ludzas pilsētas ģimnāzijas(LPĢ), kuri bija aktīvi darbojušies Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu (EPVS) programmā savās skolās, organizējot dažādus pasākumus, īstenojot …

read more

Kopš 2016.gada Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola aktīvi darbojas Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu (EPVS) programmā, organizējot tādus pasākumus kā “Eiropas diena”, piedaloties dažādos pasākumos gan Latvijas mērogā, gan arī dodoties uz Eiropas Parlamenta rīkotajiem EYES pasākumiem Strasbūrā, gan arī aicinot Eiropas parlamenta pārstāvjus un…

read more

28.septembrī Daugavas stadionā (Rēzeknē) tikās Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas divpadsmito klašu, Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzijas devītās klases un Jaunjelgavas vidusskolas devītās klases skolēni eTwinning projekta “Draudzīga Sportiska Veselība” ietvaros. Projekts tapa eTwinning semināra Valmierā laikā, un šī semināra galvenais nolūks bija vairāk…

read more

No 21. līdz 25. martam ATV arganizēja aktivitātes Erasmus+ projekta “Eco-friendly robotics for a future green world” dalībniekiem no Turcijas, Igaunijas, Portugāles, Polijas un Grieķijas. Mobilitātes laikā skolēni un viņu skolotāji darbojās robotikas aktivitātēs, guva preikšstatu par vides problēmām, izaicinājumiem un risinājumiem…

read more

Pieklājīga uzvedība mūsdienās vairs neaprobežojas tikai ar reālo dzīvi – aizvien vairāk uzmanība tiek pievērsta notiekošajam kibertelpā. Uzvedībai virtuālajā vidē arī pastāv dažādi noteikumi, kurus mācību procesa laikā pētīja Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni, vienlaicīgi pētot mediju izstrādes vietni Canva.com. Katrs no skolēniem…

read more