1. aprīlī tiešraidē bija vērojama Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konferences apbalvošanas ceremonija. Šogad jaunieši savus ZPD attālināti bija prezentējuši gan reģionālā, gan arī valsts līmeņa konferencē. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) 11.b klases audzēkne Keita Emīlija Orlovska saņēma 2. pakāpes diplomu par pētījumu “Izlaušanās spēle kā kompetenču izglītības metode latviešu valodas apguvē”.

Kā stāsta jauniete, tad izvēlēties šādu pētījuma tēmu viņai ieteicaskolotāja Maruta Krustāne. “Ideja radās tādēļ, ka ikdienā skolēni daudz laika pavada, mācoties un iegaumējot zināšanas, ko pietiekami neizprot, jo iegūtā informācija netiek pielietota praktiski.  Aktualizējoties kompetenču izglītībai, mācību darbā tiek pielietotas jaunas mācību metodes, kur apgūstamais saturs balstās ne tikai uz zināšanu iegaumēšanu, bet arī uz to apjēgšanu un uz prasmēm tās reāli pielietot dzīvē. Tādēļ nolēmu veidot izlaušanās spēli, kas ļautu vieglāk apgūt jauno mācību vielu latviešu valodas priekšmetā,” atklāj Keita Emīlija.

Viņa stāsta, ka, veicot pētījumu, uzzinājusi, ka izlaušanās spēli kā mācību metodi var pielietot visos mācību priekšmetos, jo tā ir multifunkcionāla. “Secināju, ka skolēni, izejot izlaušanās spēli, spēj efektīvāk apgūt mācību vielu bez skolotāja palīdzības, turklāt viņi labprāt vēlētos šāda veida mācību metodes arī citos mācību priekšmetos. Vēl varu piebilst to, ka viens no lielākajiem izlaušanās spēles ieguvumiem ir tas, ka to var pielietot arī attālinātā mācību procesa laikā,” saka jauniete, atklājot, ka pētījuma veikšanas procesā paralēli teorētiskās daļas rakstīšanai viņa arī izveidoja metodoloģiju stundai “Informācijpratība un medijpratība”, pēc kuras izstrādāja izlaušanās spēli.

Lielu paldies Keita Emīlija saka tiem cilvēkiem, kas palīdzēja pētījuma realizēšanā: “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesore Sanita Martena bija mana darba konsultante, viņa ieteica vērtīgus padomus, kas man palīdzēja darba veikšanā. Palīdzīgu roku sniedza arī uzņēmuma „Smart – spēļu risinājumi izglītībai” vadītāja Elīna Grāvelsiņa, kura labprāt sniedza interviju, dodot man noderīgus padomus izlaušanās spēles izveidei. Protams, arī mani draugi un ģimene mani atbalstīja un motivēja paveikt šo darbu. Esmu pateicīga, ka man apkārt bija cilvēki, kas neatteica un sniedza man palīdzīgu roku.” Vislielāko paldies jauniete saka darba vadītājai Marutai Krustānei, kura viņu atbalstīja visa darba izstrādes procesā, uzklausot un atbalstot audzēknes idejas.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.
Foto no K. E. Orlovskas personīgā arhīva