Š.g. 15. novembrī ATV jaunieši sadarbībā ar vēstures skolotāju Janīnu Rupaini organizēja erudīcijas konkursu “es mīlu Tevi, Latvija!”, kurā piedalījās pa komandai no katras klases!

Skolēniem vajadzēja atšifrēt pilsētas un tās atrast kartē, gan atbildēt uz ātrajiem jautājumiem, kā arī uzminēt dziesmu nosaukumu, kad tās tika dziedātas ar vārdiem no fizikas mācību grāmatas! Līdzīgi kā TV raidījumā bija minēti vecvārdi, notika izslēgšanas spēle!

Pasākums bija gana atraktīvs, rezultātā 3. vietu ieguva 12.klases komanda, 2. vietu-11.B klase, bet 1. vietas laurus plūca 10.A klase!

Maruta Krustāne,
ATV atb.skolotāja par audzin. un ārpusstundu darba jomu