Septembrī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) skolēni par ATV Skolēnu parlamenta prezidentu ievēlēja 12.a klases skolnieku Kristapu Kokoreviču.

Uz ATV Skolēnu parlamenta prezidenta amatu Kristaps kandidēja, jo, jau sākot mācīties ATV, sapratis, ka “šīs skolas parlaments var strādāt daudz efektīvāk, kā arī iegūtās pieredzes dēļ iepriekšējā skolā, kur pildīju sporta ministra pienākumus”.

No katras klases ATV Skolēnu parlamentā darbojas vairāki jaunieši, kuri vēlas realizēt dažādas idejas. Bez K. Kokoreviča un Emīla Šmita (11.a), kurš pilda ATV Skolēnu parlamenta prezidenta vietnieka pienākumus, Skolēnu parlamentā darbojas arī: Madara Murāne (10.a klase), Alberts Mārtiņš Grins (10.a), Valērija Orlova (10.a), Nataļja Saško (10.a), Terēze Maksimova (10.b), Katrīna Saharova (10.b), Jekaterina Jurjeva (10.b), Edgars Žukovskis (10.b), Ieva Ciukore (11.a), Keita Emīlija Orlovska (11.b), Laima Adijāne (11.b), Nikola Elizabete Mietule (11.b), Līga Lāce (11.b), Lidija Prohovskaja (12.a), Valērija Lavrenova (12.a), Dagnija Apīne (12.b) un Jānis Platacis (12.b).

“Vispirms sakārtošu parlamenta darbību, un tad jau kopā ar pārējiem parlamentāriešiem strādāsim pie jaunu ideju realizēšanas,” stāsta ATV Skolēnu parlamenta prezidents, uzsverot, ka viņam ir ļoti svarīgi, lai parlamentārieši spēj izveidot saliedētu komandu.

Kristaps ir aktīvs jaunietis, kurš jau astoņus gadus dejo tautas deju kolektīvā un kuru aizrauj dažādi pārgājieni. “Dejoju ATV tautas deju kolektīvā. Mani ir aizrāvusi arī pārgājienu dzīve, pats dodos dažādos pārgājienos – gan vienas dienas, gan vairāku,” stāsta jaunietis, atklājot, ka šogad vasarā devies trīs dienu pārgājienā gar Kurzemes krastu no Mazirbes līdz Ventspilij. Jaunietis ir no Balviem, iepriekš mācījās Balvu Valsts ģimnāzijā. “Mācīties ATV nolēmu, mammas pamudināts. Izlasīju rakstu vietējā laikrakstā “Vaduguns”, kur bija stāstīts par skolu, un mamma ieteica izvēlēties mācīties tieši ATV, jo pati bija mācījusies pie skolas direktora Aivara Vilkastes,” stāsta Kristaps, kurš arī citiem jauniešiem iesaka studēt ATV – skolā, kas paver plašas iespējas saviem audzēkņiem. “Darbojoties Eiropas vēstnieku skolas projektā, man ir bijusi iespēja apmeklēt gan Strasbūras, gan Briseles parlamentus, kā arī Briselē piedalīties “Your Europe, Your say” pasākumā. Ar tautas deju kolektīvu esmu piedalījies gan dažādos koncertos, gan arī skatēs,” atklāj Kristaps.

Lai jaunajam ATV Skolēnu parlamenta prezidentam un viņa komandai izdodas īstenot savas idejas, jo īpaši laikā, kas piepildīts ar jauniem izaicinājumiem!

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.
Foto no K. Kokoreviča personīgā arhīva