Sākot jauno mācību gadu, mums ir prieks un lepnums paziņot par Erasmus+ jaunatnes līdzdalības projekta “Demokrātiņi” uzsākšanu mūsu skolā. Šis projekts ir veltīts pilsoniskās līdzdalības veicināšanai jauniešu vidū, stiprinot demokrātisko līdzdalību, lai atgūtu uzticību un palielinātu aktivitāti. Mēs sniegsim iespēju jauniešiem piedalīties tādās nodarbībās kā diskusija ar vietējiem lēmumpieņēmējiem, galda spēļu vakars “DemokrātiJā”, filmu maratons ar našķiem, viktorīna u.c. visa mācību gada garumā.

Aicinām pievienoties mums šajā piedzīvojumā. Kopā mēs varam paveikt lielus darbus!

Ar cieņu,
projekta “Demokrātiņi” komanda

Finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu agentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Demokrātiņi