Š.g. 17. novembrī ATV aktu zālē pulcējās visi skolēni, lai piedalītos svinīgajā pasājumā, kas veltīta Latvijas 99. dzimšanas gadadienai.

Tika skandētas dzejas un dziesmas, dejotas dejas, visus uzrunāja un sveica skolas direktors Aivars Vilkaste, taču neparastību pasākumam deva viesu ierašanās no Latvijas Okupācijas muzeja. Tā muzeja pārstāvis Kārlis Krēķis interaktīvi un saistoši stāstīja par mūsu valsts ceļu uz neatkarību, savukārt Gunārs Klindžāns kā aculiecinieks (savā laikā arī Saeimas deputāts) stāstīja par dažādiem notikumiem, valdīõbas nostāju un lēmumu pieņemšanu 20.gs. 90.gados. Pasākums bija ļoti izglītojošs.

Savukārt 18. novembrī ATV tradicionāli tika organizēta Gaismas akcija. Pirmo gadu mūsu skola piedalījās arī svētku gājienā no pieminekļa, veltīta Latgales kongresa simtgadei, līdz Māras piemineklim, kur svinīgajā pasākumā vienojās pilsētas iedzīvotāji un viesi. Kulminācija visam – burvīgais salūts.

Viktorija Ratkeviča,
ATV SP dalībniece