Sagaidot 101. Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, Latvijas valsts svētku nedēļā ATV plāno šādus pasākumus:

11. novembrī – konkurss “Skolas Lāčplēsis” plkst.14.00 aktu zālē,

12. novembrī – tikšanās ar Latvijas nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem plkst. 11.30 aktu zālē,

13., 14.novembrī – skolas erudīcijas konkurss “Mana Latvija” vēstures stundu laikā ,

15. novembrī – svinīgs pasākums par godu Latvijas Republikas 101.gadadienai plkst.11.30 aktu zālē,

18. novembrī – gaismas akcija ATV plkst.15.00.

Latviju veido mūsu domas un darbi, mūsu ikdienas ieguldījums Latvijas labklājībā.

Būsim kopā, godinot mūsu valsti, skaistajā gadskārtā!

Diāna Sergeiceva
ATV metodiķe audzināšanas darbā