Latvijas Universitāte ik gadu sveic un ar cildinājuma rakstu apbalvo sešas Latvijas skolas , kurās pēc relatīvā vērtējuma visvairāk 2022. gada absolventi iestājušies Latvijas Universitātē. Mācības ATV sniedz jauniešiem plašas iespējas karjeras apguvei dažādās gan Latvijas, gan ārvalstu augstskolās un universitātēs, un skolā iegūtās zināšanas ļauj studēt budžeta grupās un arī turpmāk uzrādīt augstus rezultātus, par ko liecina saņemtie pateicības vārdi. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola ir saņēmusi Cildinājuma rakstu no Latvijas Universitātes par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā studijām LU. Mums prieks par atzinīgiem vārdiem un veiksmīgo sadarbību!