Aizritējusi Latvijas valsts svētku nedēļa Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā. Latvijas Republikas 101. gadskārtu valstī caurvija varonības tēma. Latvijas Republika 1919. gadā izcīnīja savas Brīvības cīņas Šis gads ir zīmīgs ar mūsu robežsardzes un LR bruņoto spēku simtgadi. Atceroties notikumus pirms 100 gadiem, kas bija nozīmīgi neatkarīgas valsts dibināšanai un pastāvēšanai, arī mūsu skolas pasākumi tika pakārtoti varonības tēmai.

11. novembris sākās ar skolas konkursu “Skolas Lāčplēsis”, kurā meitenes organizēja pārbaudījumus skolas puišiem. Par Lāčplēša titulu sacentās mūsu jaunekļi jauktās grupās, cīnoties par grupas uzvaru, kā arī individuālo sniegumu. Meitenes bija sagatavojušas interesantus pārbaudījumus, kuros varēja nodemonstrēt gan fizisko izturību, gan zināšanas , gan radošumu. Īpaši patika pārbaudījumi, kur zēni sēja kaklasaites, sacerēja un lasīja repu par noteiktu tēmu. Noslēgumā meitenes bija sarūpējušas gardus kliņģerus, lai pēc pārbaudījumiem puiši varētu kārtīgi iestiprināties. Konkursa rezultāti tika paturēti noslēpumā līdz skolas svinīgajam pasākumam.

12. novembrī ciemos ATV bija Latvijas bruņoto spēku zemessardzes 36.kaujas atbalsta bataljona pārstāvji, kuri iepazīstināja ar NBS vēsturi un mūsdienām, rosinot jauniešus izvēlēties dienestu NBS un veidot militāro karjeru vai iestāties Zemessardzē un paralēli savai civilajai karjerai veidot militāro karjeru. Skolēni ar interesi piedalījās sarunā un izrādījās, ka daži jau ir zemessardzē, bet daži ir gatavi uzsākt mācības, lai iegūtu plašāku skatījumu militārajā jomā, stiprinātu pārliecību par savām spējām un gūtu iespēju godam nēsāt Latvijas Republikas armijas formastērpu.

13. un 14. novembrī skolā pa klašu grupām notika erudīcijas konkurss ”Mana Latvija”, kur katra klase varēja nodemonstrēt vēstures zināšanas par Brīvības cīņām, Lāčplēša dienas un Latvijas Republikas bruņoto spēku vēsturi. Komandās pa 3 cilvēki pēc staciju principa tika izpildīts noteikts uzdevumu skaits, ieskaitot radošo uzdevumu – veidot akrostihu “Dievs, dod Latvijai!”

15. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienu ATV svinējām ar svētku koncertu. Ar skolas deju kolektīva svinīgu iziešanu, ar V. Plūdona vārdiem “Latvija! Šodien ir goddiena tava” un valsts himnu tika atklāts mūsu svinīgais pasākums. Ar savu klātbūtni mūs bija pagodinājušas viešņas no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas – rektore, profesore Iveta Mietule un Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka. Pasākumā savu sniegumu demonstrēja arī skolas vokālais ansamblis, grupa “Kingi” un Alīna Škrjaba ar klavierspēli. Skolas direktors konkursu uzvarētājiem sniedza goda diplomus.

18. novembrī valsts svētku kulminācijas brīdī, kad rēzeknieši gatavojās brīvības uguns iedegšanai pie pieminekļa “Latgales kongresam 100” un gājienam uz svētku saietu “Ar sirdi brīvā Latvijā”, organizējām tradicionālo ATV Gaismas akciju. Skolēni un skolotāji iededza sveces, godinot Latvijas 101. gadadienu un sajūtot, ka pulsējam vienā sirds ritmā ar visu valsti. Iededzināto svecīšu gaisma valsts karoga krāsās priecēja gājiena dalībniekus un visus pilsētniekus.

Svētki ir pagājuši, taču tieši ikdienas darbs ir patriotisma un dzimtenes mīlestības apliecinājums. Kopā ar mūsu jauno paaudzi liksim pamatus rītdienai!

ATV
Audzināšanas darba metodiķe
Diāna Sergeiceva