Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Mūžizglītības centrs piedāvā visiem interesentiem attālināti apgūt ķīniešu valodas un kultūras kursus RTA Konfūcija klasē.

Ķīniešu valodu Rēzeknē var apgūt jau vairākus gadus, bet Konfūcija klasē šis jau būs sestais mācību gads. Nodarbības notiek grupās gan klausītājiem bez priekšzināšanām, gan tiem, kuri jau ir mācījušies šo valodu.

Klausītājiem bez priekšzināšanām:

  • pieteikšanās līdz 10. septembrim, aizpildot pieteikuma veidlapu RTA tīmekļa vietnē;
  • nodarbības notiks no 14.09.2021. līdz 21.10.2021. otrdienās un ceturtdienās no plkst.18.00 līdz 19.30;
  • programmas apjoms: 24 akadēmiskās stundas;
  • mācību maksa: RTA studentiem, darbiniekiem un ATV skolēniem – bez maksas; skolēniem – 31,00 EUR; pieaugušajiem – 43,00 EUR.

Klausītājiem ar priekšzināšanām:

  • pieteikšanās līdz 27. septembrim, aizpildot pieteikuma veidlapu RTA tīmekļa vietnē;
  • nodarbības notiks no oktobra līdz decembrim darba dienu vakaros (nodarbību laiks tiks precizēts);
  • programmas apjoms: 24 akadēmiskās stundas;
  • mācību maksa: RTA studentiem, darbiniekiem un ATV skolēniem –bez maksas; skolēniem – 31,00 EUR; pieaugušajiem – 43,00 EUR.

Pēc kursu beigšanas klausītāji saņems RTA Mūžizglītības centra apliecības, kā arī varēs turpināt apgūt ķīniešu valodu augstākā līmenī.

Informācija: muzizglitiba@rta.lv vai RTA MIC Atbrīvošanas alejā 115, 115. kab.