2017.gada 17.oktobrī ATV 10. klašu skolnieki apmeklēja pasākumu ”Meža karjeras diena”.

Pirmā pasākuma daļa notika Rēzeknes Katoļu vidusskolas aktu zālē, kur Artūrs Bukonts (Latvijas Neatkarīgo Mežizstrādātāju Asociācijas izpilddirektors) stāstīja klātesošajiem par savu karjeras izaugsmi meža nozarē. Tika rādīta filma “Mežs cilvēkiem”. Otrā pasākuma daļa notika AS ”Latvijas finieris”, kur skolēniem bija piedāvāta iespēja vairāk uzzināt par profesijām, kas saistītas ar meža pārstrādi, kā arī parunāt ar šo profesiju pārstāvjiem (Kristaps Ceplis, Dainis Rudzīts, Jurijs Jesko, Andris Zunda).

Skolēniem bija unikāla iespēja doties ekskursijā pa AS ”Latvijas finieris” ražotni, kur tika iepazīstināti ar visu  finiera ražošanas procesu un tā pielietojumu.

Ekskursijā skolēni daudz uzzināja par profesijām, kuras ir saistītas ar mežu, par karjeras iespējām meža nozarē.

Ērika Drobakova,
ATV 10.A klases skolniece