3. aprīlī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu (ATV) apmeklēja Nacionālo bruņoto spēku (NBS) pārstāvji, lai pastāstītu par militāro karjeru, proti, par tām iespējām, ko sniedz profesionālais militārais dienests.

Jaunieši uzzināja, ka dienestā pieņem kandidātus, kuri ieguvuši vismaz pamatizglītību, bet studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā var pieteikties, ja ir iegūta vidējā izglītība vai bakalaura grāds. NBS pārstāvji informēja par to, ka militārajā jomā ir daudz vakanču, šajā sfērā nodarbinātie saņem labu atalgojumu (turklāt, jo augstāka izglītība iegūta, jo attiecīgi lielāks atalgojums), ir veselības apdrošināšana un citi bonusi, ir iespēja doties misijās (tajās nepieciešami ir arī IT cilvēki). Ne mazāk svarīga bija informācija par iestājpārbaudījumiem.

Jaunieši uzdeva savus jautājumus (jāteic, ka interese bija liela), atbildēja uz NBS pārstāvju uzdotajiem jautājumiem, par pareizo atbildi saņemot arī balvas. Interese jauniešu vidū bija radīta, par to liecināja arī viņu jautājumi, kas tika uzdoti arī tad, kad tikšanās jau bija noslēgusies.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.
Marutas Krustānes foto