Erasmus+ projekta “STEP-STEM to environmental problems” īstenošana aizsākās 2018. gada septembrī un ilga 3 gadus. Projekta laikā tika organizēti skolēnu apmaiņas braucieni uz Latviju, Poliju, Rumāniju, Bulgāriju un Turciju. Projekta laikā dalībnieki pētīja vides problēmas katrā projekta dalībvalstī un mēģināja rast risinājumus, izmantojot STEM jomas zināšanas. Projekta rezultātā skolās tika izveidoti STEM klubi, tādejādi nodrošinot projekta ilgtspējību, tika izveidots buklets, kurā ir iekļauta informācija par projekta partneriem, mērķiem, uzdevumiem, sasniegumiem un ieguvumiem, aprakstīti projekta labās prakses piemēri un pievienotas dalībnieku atsauksmes par projektu kopumā.