Vai trešās klases un desmitās klases skolēni var jēgpilni, radoši un ar prieku sadarboties? eTwinning projekts “Pogas ceļojums” saka: “Jā!”

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas desmito klašu skolēni sadarbībā ar Majoru vidusskolas trešās klases skolēniem kopīgi darbojās, veidojot animācijas par ceļu satiksmes drošības tēmu. Projekta ideja tapa eTwinning īstenotajās mācībās “Mentorings un projektu veidošana “eTwinning Skola”statusu ieguvušajām iestādēm”, kas norisinājās 19. un 20. augustā Siguldā.

Lai jēgpilni iesaistītu visus skolēnus, projekts sastāvēja no daudziem posmiem, kuri savā starpā bija cieši saistīti. Darbība iesākās ar īsām aptaujām skolēniem, lai uzzinātu viņu prasmes un sagaidāmo rezultātu. Pēcāk trešās klases skolēni nobalsoja par tēmu, kuru vēlējās sīkāk izpētīt, un tika izvēlēta ceļu satiksmes drošības tēma. Trešo klašu skolēni izveidoja scenārijus īsām animācijas filmiņām par ceļu satiksmes drošības tēmām, kuras galarezultātā bija piecas – “Atstarotāji”, “Droši šķērso ceļu!”, “Ceļa zīmes”, “Riteņbraukšana” un “Spēles ceļa tuvumā”.

Desmito klašu skolēni šajā laikā arī aktīvi darbojās, apgūstot animācijas veidošanas programmu OpenToonz. Pēc scenāriju saņemšanas no Majoru vidusskolas skolēniem, desmito klašu skolēni no Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas sadalīja tēmas savā starpā un uzsāka animāciju veidošanu grupās. Jāpiebilst, ka animāciju veidošana tika apgūta stundu laikā, tāpēc par pabeigto animāciju tika arī saņemts vērtējums pēc detalizētiem kritērijiem. Skolēni trenējās arī zīmēt un izmantot sižeta veidnes, kā arī ievērot autortiesības un izmantot tikai legāli pieejamos un pašu veidotos materiālus. Kā palīgmateriāls tika izstrādātas arī vairākas skolotāju veidotas pamācības OpenToonz animāciju veidošanā.

Trešo klašu skolēni veidoja maketus, ar kuru palīdzību pašu veidotie scenāriji tika īstenoti arī ar taustāmiem priekšmetiem reālajā dzīvē. Saņemot pabeigtās animācijas no desmito klašu skolēniem, trešo klašu skolēni balsoja un izvēlējās sev tīkamākās animācijas. Vispopulārāko animāciju autori saņēma papildus vērtējuma paaugstinājumu!

Projekta noslēgumā visi dalībnieki tikās tiešsaistē Zoom platformā, kur beidzot bija laiks iepazīties un arī pārbaudīt zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem. Trešo klašu skolēni bija sagatavojuši āķīgus jautājumus par ceļu satiksmes noteikumiem, toties desmito klašu skolēni bija sagatavojuši Kahoot testiņu saviem sadarbības partneriem. Tiešsaistes tikšanās laikā skolēni saņēma arī nelielas balviņas – pildspalvas ar projekta partneru logotipiem. Pēc projekta aktivitāšu noslēguma, skolēni aizpildīja anketas, kurās pauda savu viedokli un vērtēja iegūto, kā arī tika filmēti īsi video ar skolēnu vērtējumu un domām.

Ja ir radusies interese par projekta sīkāku aprakstu, norisi, animāciju veidošanu un vērtēšanas kritērijiem, ieskaties:

Projekta aktivitātes tika īstenotas mācību stundu laikā, skolotājas iesaistīja visas projekta aktivitātes ikdienas skolas mācību procesā, pielāgojot projekta norisi mācību vajadzībām.

Projekta vadītājas – Vineta Pavlova, Solvita Matiņa, Elita Laukalēja, Sandra Trošina.

Projekta dalībnieki – Matīss Aperāns, Eva Upmale, Aleksis Loss-Freimanis, Elizabete Mortukāne, Elīza Ozerska, Ralfs Trallis, Enija Eisa, Emīlija Grundmane, Gustavs Lagzdiņš, Luīze Zlidne, Dārta Rupenheite, Markuss Dorošenko, Sofija Indriksone, Loreta Dautre, Oļegs Limants, Darja Kairiša, Amanda Mileika, Luīze Bule, Arnis Malakovs, Lelde Krešova, Arta Višķere, Artūrs Trokšs, Karīna Tuča, Līga Reidzāne, Katrīna Semule, Dace Vilcāne, Jānis Krainis, Ksenija Maruščaka, Kristīne Deksne, Margita Proveja, Raivo Malinovskis, Aurēlija Aleksa Puļa, Artjoms Petrovs, Ruslans Vasiljanovs, Liene Kaša, Arina Krole, Nauris Katkovskis, Deniss Oļševskis, Ņikita Fadejevs, Ņikita Baļciuns, Andrejs Mihailovs, Oļegs Mihailovs.

Informāciju sagatavoja: eTwinning projektu koordinators Sandra Trošina